You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but probably is not suitable for your application.
See complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <allimages gaifrom="1. Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacija (Vilnius, 2017 06 25).JPG" />
 </query-continue>
 <query>
  <pages>
   <page pageid="4857" ns="6" title="Vaizdas:01. Kunigas Antanas Liesius (1933 m.).jpg" />
   <page pageid="4792" ns="6" title="Vaizdas:01 Benediktas Kazlauskas (1939 m.).jpg" />
   <page pageid="4858" ns="6" title="Vaizdas:02. Pirmąją Komuniją priėmę vaikai prie Žaslių bažnyčios (Žasliai, 1931–1932 m. ).jpg" />
   <page pageid="4793" ns="6" title="Vaizdas:02 Benediktas Kazlauskas (1942–1943 m.).jpg" />
   <page pageid="4859" ns="6" title="Vaizdas:03. Kunigo Antano Liesiaus aukotų pirmųjų šv. Mišių atminimui išleistas paveikslėlis.jpg" />
   <page pageid="4794" ns="6" title="Vaizdas:03 Benediktas Kazlauskas (1951 m.).jpg" />
   <page pageid="4860" ns="6" title="Vaizdas:04. Kunigo Antano Liesiaus primicijų – pirmųjų šv. Mišių dalyviai prie Žaslių klebonijos (Žasliai, 1933 m. balandžio 23 d.).jpg" />
   <page pageid="4861" ns="6" title="Vaizdas:05. „Angelo sargo“ vaikų sąjungos Molėtų kuopa su parapijos vikarais (Molėtai, 1936 m.).jpg" />
   <page pageid="41" ns="6" title="Vaizdas:1.JPG" />
   <page pageid="4777" ns="6" title="Vaizdas:1. Archeologiniai tyrimai Kruonyje 2016 m. (arch. A. Žvirblys).JPG" />
  </pages>
 </query>
</api>