Ąžuolinė

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Ąžuolynės kaimai 1928 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Ąžuolinė (Ąžuolynė, Ąžuolynė I, Ąžuolynė II), kaimas Kruonio seniūnijoje, 4 km į rytus nuo Kruonio, 14 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, tarp Burčiakų ir Joniliškių miškų.

Turinys

Istorija

Ąžuolinės kaimas minimas 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo medžiagoje (7 sodybos, 41 gyventojas). 1931-1935 m. minimi du Ąžuolinės kaimai. 1931 m. viename Ąžuolinės kaime buvo 10 sodybų, 44,62 ha, kitame - 3 sodybos, 29,42 ha žemės. 1932 m. į vienkiemius išskirstytas Ąžuolynės I kaimas, 1935 m. - Ąžuolynės II kaimas. Skirstant į vienkiemius Ąžuolynės I kaime būta 87,14 ha žemės. Didžiausias sklypas teko Motiejui Mikalauskui - 17,82 ha. Šiame kaime buvo paplitusios Mikalausko ir Jankausko pavardės. 1937 m. minimas Ąžuolynės kaimas, kuriame gyvena 53 gyventojai katalikai.

1944 m. priverstiniams darbams į Vokietiją išvežti 3 gyventojai (Mitkai). Grįžo 1946 m. Pokario metais iš šio kaimo partizanauti išėjo du bendravardžiai ir bendrapavardžiai Mitkai. Vienas Pranas Mitkus žuvo Lietuvoje, kitas nuskendo jau Sibire. 1949 m. ištremta 5 asmenų Gervidų šeima. 1951 m. ištremti 4 Mitkų šeimos asmenys (ir minėtas partizanas P. Mitkus).

1944 m. kaime gyveno 70 gyventojų katalikų. 1947 m. - Ąžuolinės I ir II kaimuose - 18 sodybų ir 82 gyventojai. 1968 m. Ąžuolinės I kaimas sujungtas su Ąžuolinės II kaimu – naujas kaimas imtas vadinti Ąžuolinės vardu. 1981 m. Ąžuolinės kaime - 5 sodybos, 13 gyventojų, 2000 m. - 3 sodybos, 7 gyventojai.

Vietovardžiai

Kovaičių pradžios mokyklos mokytojas Adomas Naujalis 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė Ąžuolinės kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Mikas Mikalauskas, gimęs tame pačiame kaime.

Ąžuolinė (kitaip vadinama Mikalauskai) – kaimas lygumoje su 6 gyventojais. „1933 m. išėjo į vienkiemius”. „Ąžuolinė km. priklausė ponui Ogintui, Streveninkų dvarui, bet jis pasigyrė: „Kad aš klopus galiu po pečiūra kurenti”, tai nuo jo atėmė valdžia tą kaimą ir nereikėjo eiti baudžiavos”. „Ąžuolinės vardas atsiradęs nuo vietoje daug augusių ąžuolų. Mikalauskai vadinami dėl vietos gyventojų daugumos Mikalauskų”.

Brazinas – smėlio ir molio dirbamas kalnas už 100 m į šiaurę nuo kaimo. 2 ha dydžio. „Valdžia davė Brazinui sklypą, nuo to ir vadinasi kalnas”.

Didelis raistas – pieva tarp kalnelių kaimo pietuose. 1 ha dydžio. „Vidury laikosi vanduo”.

Karosynas – pieva, apaugusi baltalksniais, į vakarus nuo kaimo už 200 m. 0,5 ha dydžio. „Raistui išdegus, atsirado vandens, tuomet buvo prileista karosų ir tuo vardu dabar vadinas”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 72.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos