Černiauskas Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Černiauskas Jonas (slapyvardžiai Vaidotas, Vaidevutis). (1919 m. Užtakų kaime, Rumšiškių valsčiuje - 1948 m. rugsėjo 16 d. Naujasodžio k., Pažaislio vals.) - partizanų bataliono vadas.

Veronikos ir Julijono Černiauskų šeimoje augo keturi sūnūs. Šeima buvo patriotiška, todėl labai nukentėjo nuo sovietų valdžios. J. Černaiusko tėtis Julijonas buvo partizanų rėmėju, 1948 m. suimtas, įkalintas lageryje. Brolis Mykolas buvo partizanų ryšininkas, taip pat 1948 m. suimtas ir įkalintas lageryje. Mama ir dar du broliai 1949 m. balandžio 12 d. ištremti į Sibirą.

J. Černiauskas kaime garsėjo kaip linksmas ir muzikalus vyras, gerai grojo gitara, todėl su draugais buvo subūręs orkestrėlį. Mokėsi Vilniaus geležinkeliečių mokykloje, tačiau jos nebaigė.

Nuo 1944 m. rugpjūčio mėn. tampa Žvirblio būrio partizanu, o 1945 m. pradžioje pats suburia besipriešinančių būrį, kuriame buvo 7-10 partizanų. Nuo 1947 m. spalio mėn. tampa Didžiosios Kovos apygardos A rinktinės 6-o bataliono vadu.

1948 m. rugsėjo 10 d. agentė "Liolė" pranešė, kad Kaune gyvena apygardos štabo ryšininkė Anastazija Rumševičiūtė-Narsutė, kuri palaiko ryšį su J. Černiausku. MGB pradėjo ją sekti ir jau rugsėjo 16 d. per agentų-smogikų vykdytą operaciją Grikšelių sodyboje Naujasodžio k. (Pažaislio vals.) buvo nužudyti 5 partizanai ir dar 4 jų rėmėjai. Tarp jų buvo J. Černiauskas, Pranas Ulozas–Sakalas iš Kapitoniškių k. (Rumšiškių vals.), Vladas Grabnickas–Bevardis iš Pievelių k. (Rumšiškių vals.), A. Rumševičiūtė, partizanas slapyvardžiu Varnas, namų šeimininkas Juozas Grikšelis–Žvirblis iš Naujasodžio k., jo žmona Agota, dukra Skirmantė ir žmonos motina Rožė Kuprėnienė. Visų palaikai buvo užkasti Gastilonių k. palaukėje (dabar užlieta Kauno mariomis).

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–11, ap. 1, b. 1052, l. 150.

Literatūra

  • Abromavičius S. Didžioji Kova. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 250.
  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 407-409, 554.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 731, 736–738, 893, 894, 910.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 628, 629, nuotr. 83.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 101.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. - Kaišiadorys: kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 32.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos