Šatas Alfonsas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Alfonsas Šatas apie 1930 m. LCVA.
Alfonsas Šatas apie 1965 m. LCVA.
Krikštėnų bažnyčia ir jos klebonas Alfonsas Šatas. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.

Šatas Alfonsas (1908 m. balandžio 1 d. Špokiškių k., Pabaisko valsč., Bagaslaviškio par., Ukmergės apskr. – 1994 m. vasario 10 d. Kaltinėnuose, palaidotas Nemajūnų bažnyčios šventoriuje) – kunigas, Kruonio klebonas, poetas, menininkas, politinis kalinys.

Mokėsi Bagaslaviškio pradžios mokykloje, Gelvonų progimnazijoje. 1928 m. baigė Marijampolės kunigų Marijonų gimnazijos penkias klases. 1930 m. įstojo į Kauno metropolijos kunigų seminariją, kurioje 1931 m. baigė aukštosioms Teologijos studijoms eiti Seminarijos mokslą. 1931 m. įstojo į VDU Teologijos-Filosofijos fakulteto Teologijos skyrių, kurį baigė 1935 m. Pirmiausia vikaravo Pivašiūnuose, tačiau greit buvo perkeltas vikaro ir vidurinės mokyklos kapeliono pareigoms į Giedraičius, kur išbuvo trejetą metų. Po to paskirtas klebonauti į I Varėną. 1945-1948 m. klebonavo Kruonyje, paskui keletą metų slapstėsi, po truputį pabūdamas įvairiose Lietuvos parapijose. Tačiau 1953 m. Kulautuvoje buvo suimtas, nuteistas 25 m. kalėti. Mirus Stalinui po trejų metų sugrįžo ir vėl klebonavo įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose. Paskutinė jo pastoracinio darbo vieta buvo Stirniai. Kruonio kapinėse palaidotas jo tėvas, ant kurio kapo A. Šatas pastatė paties darytą, dailiai išdrožinėtą didelį medinį kryžių.

Turinys

Kunigavimo vietos

1935-1936 m. – Pivašiūnų vikaras

1936-1938 m. – Giedraičių vikaras

1938-1945 m. – Varėnos klebonas

1945-1948 m. – Kruonio klebonas

1948-1950 m. – Onuškio klebonas

1950-1951 m. – Šešuolėlių klebonas

1951-1953 m. – Stirnių klebonas

1953-1956 m. – kalintas Sibire

1956-1959 m. – Krikštėnų altarista

1959-1962 m. – Kirdeikių klebonas

1962-1964 m. – Kiauklių klebonas

1964-1968 m. – Pusnės klebonas

1968-1975 m. – Skudutiškio klebonas

1975-1979 m. – Nemaniūnų (Ukmergės r.) klebonas

Nuo 1979 m. – Jiezno bažnyčios altarista

Kūryba

Rašė eilėraščius religinėmis temomis. Išleisti šie kun. A. Šato poezijos rinkiniai: „Širdin nukrito saulė“ (išleido „Vorutos“ leidykla Trakuose 1992 m.), „Žodis žmogui“ (išleido Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla 2002 m.).

A. Šato kūriniai

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap. 7. B. 12. Vokas Nr. 15. L. 1. Įskaitos kortelė; L. 2. Autobiografija. 1966 m. rugsėjo 1 d.; L. 9 (nuotrauka).

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 123.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos