Šilagalių Medinai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Šilogalių Medinai (Miedyny) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Medinai (Šilogalė) 1931 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Šilagalių Medinai (Medynų Šilogaliai, Medinai, Medinai (Šilogalė), Šilogalis, Šilogailis), kaimas Palomenės seniūnijoje, 4,5 km į šiaurės vakarus nuo Palomenės, 12,5 km į šiaurės vakarus nuo Kaišiadorių, Vadų miško šiaurės rytiniame pakraštyje. Per kaimą reguliuota vaga teka Živintos, Bendricos upeliai. Trečias upelis yra Sidabro ravas, minimas 1935 m. „Lietuvos žemės vardyne”. O 1867 m. sudarytame plane pažymėti per Šilagalių Medinus tekėję net 4 upeliai.

Turinys

Istorija

Šilagalių Medinų vietovė paminėta 1612 m. A. Tolvaišos, M. Glebovičiaus, G. Radošinskos ginče dėl žemės. 1836 m. Šilasėdų dvaro savininkas S. Bondzinskis iš M. Zaleskio, Palomenės dvaro savininko, nusipirko 3 valakus Medinų miško su Šilagalių Medinų užusieniu. S. Bondzinskis šį mišką kirto ir 1841 m. čia pastatė gyvenamuosius namus, tačiau tais metais šį užusienį (su 15,15 dešimtinės žemės) užgrobė valstybinio Žaslių dvaro valstiečiai. Jame savavališkai apsigyveno valstybinio miško sargas S. Truskovskis ir buvo pastatyta plytinė. 1851 m. Šilagalių Medinai buvo grąžinti S. Bondzinskiui. Apie 1860 m. užusienyje gyveno 11 gyventojų katalikų. 1892 m. Medinų užusienis ir Šilogalio palivarkas, buvę dabartinio kaimo vietoje, priklausė Šilasėdų dvarui. 1915 m. naujai įkurtai Palomenės parapijai priskirtas ir Šilogalio (kitur parašyta Medinų Šilogalio) užusienis. 1897 m. gyvenvietėje buvo 18 gyventojų ir 60 dešimtinių žemės, 1923 m. - 17 sodybų, 74 gyventojai, 1931 m. - 16 sodybų ir 61 ha žemės. Medynių-Šilogalių kaimas su 50,06 ha žemės į vienkiemius išskirstytas 1935 m. Kaime buvo 14 žemės sklypų, kurių savininkai daugiausia turėjo Vasilevičiaus ir Fedorovo pavardes. Didžiausio sklypo (8,43 ha) savininkas - A. Fedorovas. Išskirstymo į vienkiemius plane pažymėtas šalia Šilagalių Medinų kaimo esantis Medynų viensėdis. 1935 m. kaime gyveno 15 sentikių šeimų. 1937 m. gyveno 46 gyventojai katalikai.

1934 m. į Lomenių pogrindinę komunistinę organizaciją įstojo A. Fiodorovas iš Šilagalių Medinų. Jam priklausiusioje pirtyje, stovėjusioje Sidabro raisto pakraštyje, netoli miško, vykdavo pogrindininkų susirinkimai. Kadangi 1935 m. Lomenių organizacijoje buvo 10 narių, todėl konspiracijos tikslais ji buvo suskirstyta į dvi dalis. Antra komunistinė kuopelė įsikūrė Šilagalių Medinuose. Jos sekretoriumi buvo M. Michailovas. Jis dar 1933 m. užmezgė ryšį su Lietuvos Komunistų partijos Jonavos pogrindiniu partiniu komitetu. Iki 1940 m. Lomenių ir Šilagalių Medinų kaimų partinė organizacija išaugo iki 14 narių. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, šaulys iš Šilagalių Medinų Bernardas Drulys suorganizavo būrį, kuris ėmė suiminėti komunistus ir sovietinei valdžiai prijaučiančius gyventojus. 1941 m. birželio 29 d. B. Drulys su grupe bendražygių Šilagalių Medinų ir Lomenių kaimuose suėmė apie 40 komunistų ir sovietinių aktyvistų. 1941 m. liepos 7 d. šešis žmones sušaudė Bagdoniškėse, prie Lomenos. Kiti buvo nuvaryti į K. Tą dieną buvo nušauti A. Vasilevičius, M. Michailovas, A. Fiodorovas, V. Kuznecovas. Sužeistam V. Michailovui iš Šilagalių Medinų pavyko išsigelbėti.

1947 m. Medinų kaime - 13 sodybų, 82 gyventojai. Tuo metu kaimas priklausė Lomenių apylinkei. 2000 m. Šilagalių Medinuose buvo 1 negyvenama sodyba.

Vietovardžiai

Lomenių pradžios mokyklos mokytoja Ona Lisauskaitė 1935 m. rugsėjo mėnesį užrašė Medinų kaimo vietovardžius. Pateikėjai - Boliesius Bėgonis ir Stasys Valkavičius, gimę Lomeniuose.

Asinovka – ariama žemė ir pievos. Šaltžemis. 10 ha dydžio. 400 m į šiaurę nuo Medinų kaimo.

Medinos – kaimas, 5 kiemai.

Pod Borym – dirbama žemė. 9 ha dydžio. 400 m į vakarus nuo Medinų kaimo.

Pod Smalerkoi – dirbama žemė. 7 ha dydžio. 500 m į rytus nuo Medinų kaimo.

Pod Dubom – dirbama žemė. 8 ha dydžio. 500 m į rytus nuo Medinų kaimo.

Sidabro ravas – upelis. „Įteka į Bedricą iš dešinės, išeina iš miškų”. Išteka iš Sidabro raisto.

Medinų-Šilogalio kaimas (Šilogailiai) – kaimas ir viensėdis. 11 kiemų. 60 ha dydžio. „Buvo dideli miškai ir buvo daug gailių – bagūnų. Nuo to pavadino „Šilogailiai””.

Vadai – viensėdis. Smėlynas miškuose. Apie 10 km į šiaurę nuo Lomenių kaimo. Viesėdyje gyvena girininkas.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 168-169.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos