Švenčionis Zigmas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Švenčionis Zigmas (slapyvardis Tigriukas). (1925 m. Ilgakiemio kaime, Žaslių valsčiuje) - ryšininkas.

Marijona ir Augustinas Švenčioniai augino 6 vaikus: 5 sūnus ir 1 dukrą. Sūnums Bernardui ir Martynui turėjo atitekti 9 ha ūkis, o Zigmą tėvai planavo išleisti į kunigus. Jaunesnieji vaikai dar laukė savo eilės.

Visgi Z. Švenčionio gyvenimas pakrypo kita linkme. 1944 m. birželio mėn. baigė Kaišiadorių gimnaziją, tų pačių metų rugpjūčio mėn. - mokytojų kursus Trakuose. Dirbo Kasčiukiškių pradžios mokyklos 2-o komplekto Ilgakiemyje mokytoju.

Sugrįžus sovietinei sistemai, Z. Švenčionis įsiliejo į pogrindinę veiklą. Nuo 1944 m. liepos mėn. tapo Didžiosios Kovos rinktinės štabo nario Stasio Misiūno-Senio pagalbininku. Vėliau buvo Prano Petkevičiaus-Kariūno partizanų būrio ryšininku.

Ne kartą Z. Švenčioniui teko bendrauti ir vykdyti tiesioginius Jono Misiūno-Žalio Velnio nurodymus. 1946 m. už nuveiktus darbus iš vado buvo gavęs pasveikinimą. Keletą kartų teko padėti keliaujant ir tuometiniam 5-os LLA apylinkės vadui Mečislovui Kesteniui-Serbentui.

1945 m. birželį pajuto, kad yra ieškomas saugumo, todėl paliko mokyklą ir namus. Su brolio Vytauto dokumentais išvažiavo į Kauną ir įstojo į IX-os gimnazijos 5 klasę, nors jau turėjo brandos atestatą. Netrukus, 1946 m. birželio 12 d. buvo išaiškintas ir suimtas. Nuteistas 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Intoje. 1956 m paleistas sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno Ariogaloje.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 187, 188, 679.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai 1940-1953. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 65.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos