Alkovikas Aleksandras

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Alovės bažnyčia ir jos klebonas Aleksandras Alkovikas. Vinjetė iš albumo: "Kaišiadorių vyskupija. 1957"
Alkovikų sodybvietėje Kasčiukiškėse pastatytas kryžius. Čia buvusiame name carinės Rusijos valdymo laikais veikė Kasčiukiškių pradžios mokykla. 2012 m. R. Gustaičio nuotr.
Aleksandro Alkoviko kapas (kairėje) Žaslių bažnyčios šventoriuje, prie Jėzaus, nešančio kryžių, koplyčios. Greta (dešinėje) palaidotas Juozapas Stakauskas 2007 m. R. Gustaičio nuotr.

Alkovikas Aleksandras (1917 m. liepos 21 d. Pustakiemio kaime, Žaslių valsčiuje - 1984 m. kovo 17 d. Kaune, palaidotas Žaslių bažnyčios šventoriuje) - kunigas.

Tėvai – Jonas ir Emilija Markevičiūtė. Iš pradžių mokėsi Žebertonių pradžios mokykloje. 1928 m. lapkričio 15 d. įstojo į Gilučių pradžios mokyklą (kuri buvo Gabriliavos kaime). Mokėsi joje du metus - iki 1930 m. birželio 3 d. Vėliau tėvai persikėlė gyventi į Kasčiukiškių kaimą. 1933 m. rugsėjo 1 d. įstojo į Kaišiadorių vidurinės mokyklos 3 klasę. 1938 m. birželio 1 d. baigė Kaišiadorių gimnazijos 7 klases. 1939 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1945 m. vyskupas K. Paltarokas įšventino jį kunigu.

Trumpai vikaravo Kaišiadoryse ir Jiezne. Kadangi daug parapijų buvo be kunigų, jau 1946 m. vasario mėn. tapo klebonu.

Pirmoji parapija - Kernavė, vėliau Kuktiškės, Šešuoliai, Alovė, Pivašiūnai ir Kalviai. Po 1983 m. Kalėdų pasijuto blogai. Liga progresavo. Kauno klinikose kun. A. Alkovikas buvo operuotas, bet pavėluotai. 1984 m. kovo 17 d. naktį jis mirė. Vakare buvo parvežtas į Kalvius ir pašarvotas Kalvių bažnyčioje. Po pamaldų kunigą išlydėjo į Žaslių bažnyčią - į gimtinę.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1767. Ap. 3. B. 27. L. 2. Pažymėjimas. 1930 m. birželio 3 d.; L. 3. 1930 m. birželio 1 d.; L. 5. Švietimo ministerijos II departamento pranešimas Kaišiadorių valdžios vidurinės mokyklos direktoriui. Kaunas, 1933 m. rugsėjo 13 d.; L. 6. Liudijimas. 1939 m. birželio 13 d.

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 225, 226.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos