Andrikonis Juozapas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Juozapas Andrikonis apie 1930 m. LCVA
Juozapas Andrikonis apie 1965 m. LCVA
Kunigo Juozapo Andrikonio kapas Kiauklių bažnyčios (Širvintų r.) šventoriuje. R. Gustaičio nuotr. 2013 m. gegužės 11 d.
Kunigo Juozapo Andrikonio antkapis Kiauklių bažnyčios (Širvintų r.) šventoriuje. R. Gustaičio nuotr. 2013 m. gegužės 11 d.

Andrikonis Juozapas (1909 m. balandžio 17 d. Kuzilų k., Šešuolių valsč., Ukmergės apskr. – 1999 m. balandžio 9 d. Kaune, palaidotas Kiauklių bažnyčios šventoriuje) – kanauninkas, Kaišiadorių vyskupijos valdytojas, Kaišiadorių vikaras.

1922-1924 m. mokėsi Šešuolių pradžios mokykloje. 1924 m. įstojo į Giedraičių vidurinės mokyklos II klasę, čia baigė keturias klases 1926 metais. 1926 m. rudenį įstojo į Ukmergės realinės gimnazijos V klasę, čia mokėsi dvejus metus. Baigęs šešias Ukmergės progimnazijos klases, 1928 m. rugsėjo 9 d. įstojo į Metropolijos kunigų seminariją Kaune. 1931 m. baigė aukštosioms Teologijos studijoms eiti Seminarijos mokslą. 1931 m. priimtas į VDU Teologijos-Filosofijos fakulteto Teologijos skyrių, kurį baigė 1935 m. gegužės 15 d. Tais metais įšventintas kunigu.

Kunigavimo vietos

1928-1935 m. – seminarijos klierikas.

1935-1938 m. – Vievio vikaras. Uoliai dirbo su ateitininkais, pavasarininkais, angelaičiais ir kitomis jaunimo organizacijomis.

1938-1940 m. – Kaišiadorių vikaras.

1940-1941 m. – Merkinės vikaras.

1941-1954 m. – Butrimonių klebonas. Tai buvo sunkus karo ir pokario laikotarpis, bet ir tuo metu jis sugebėjo suremontuoti bažnyčią, sudėti grindis, padaryti naujus suolus.

1954-1955 m. – Molėtų klebonas.

1955-1959 m. – Kauno kunigų seminarijos ūkinės dalies vedėjas o prokutatorius. Čia dirbdamas, 1958 m. buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupijos kapitulos kanauninku.

1959-1967 m. – Pivašiūnų klebonas. Čia, kaip ir Butrimonyse, ėmė uoliai remontuoti bažnyčią. Kai atvyko į parapiją, kunigui nebuvo kur gyventi, nes visi bažnytiniai pastatai buvo nacionalizuoti. Kunigui Andrikoniui per naktį pavyko su parapijiečių pagalba atsigabenti namą iš kaimo ir pastatyti jį Pivašiūnuose.

1967-1973 m. – Molėtų klebonas.

1973-1980 m. – Kaišiadorių vyskupijos kapitulinis vikaras ir vyskupijos valdytojas (tarnybos vieta Vievis). Būdamas valdytoju išrūpino leidimą atstatyti per karą sugriautus Molėtų bažnyčios bokštus.

1981-1982 m. – Kaišiadorių vyskupijos valdytojas (tarnybos vieta Kaišiadorys). 1982 m. vyskupijos valdymą perėmė vyskupas Vincentas Sladkevičius.

Nuo 1982 m. – Stakliškių altarista.

1983 m. buvo paskirtas Kiauklių parapijos klebonu. Jo iniciatyva buvo pradėta atstatyti karo metais (1941 m. birželio 28 d.) sudegusi Kiauklių bažnyčia. Buvo palaidotas balandžio 12 d. prie naujai atstatomos bažnyčios gausiai dalyvaujant tikintiesiems, Kaišiadorių vyskupui ir kunigams.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 631. Ap. 7. B. 9760. L. 16. Gimimo metrikos nuorašas iš Šešuolių parapijos krikšto knygos; L. 20. Andrikonio Juozo prašymas Vytauto Didžiojo universiteto rektoriui. 1931 m. rugsėjo 1 d.; L. 22. Kauno metropolijos kunigų seminarijos atestatas. 1931 m. liepos 14 d.
  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap. 7. B. 10. Vokas Nr. 1. L. 1. Įskaitos kortelė; L. 2, 3. Dvasininko anketa. 1966 m. spalio 31 d.; L. 5. Autobiografija. 1966 m. spalio 31 d.

Literatūra

  • Grigas R. ATA Kanauninkas jubiliatas Juozapas Andrikonis // Katalikų žinynas. 1999 2000. – Vilnius: leidykla „Katalikų pasaulis“, 1999. – P. 274;
  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 69.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos