Atmainų, Darsūniškio pilkapynas I

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Pilkapiai Atmainų, Darsūniškio pilkapyne I. 2007 m. A. Kurilienės nuotr.


Atmainų, Darsūniškio pilkapynas I yra Kruonio seniūnijoje, 1,45 km į šiaurės rytus nuo Liutikos upelio dešiniojo kranto, 0,85 km į pietvakarius nuo DarsūniškioKruonio kelio tilto per Lapainią ir 0,55 km pietvakarių kryptimi nuo Lapainios upės kairiojo kranto, 0,75 km į pietryčius nuo Palapainio upelio dešiniojo kranto, Kaišiadorių miškų urėdijos Kruonio girininkijos Naginukų miške, abipus kvartalinės proskynos, skiriančios 1 ir 2 kvartalus.

Pilkapyne yra apie 200 pilkapių (1928 m. P. Tarasenka nurodė pilkapyne buvus 300 pilkapių). Pilkapiai arti vienas kito – 2–7 m atstumu. Jų sampilai nuo 5–13 m skersmens ir iki 1,6 m aukščio, suploto pusrutulio formos. Pilkapių sampilai apjuosti grioviais ir duobėmis. Dalis pilkapių žalojami miško keliukų ir kvartalinės linijos, kai kurių pilkapių sampiluose yra senų duobių, iškastų lobių ieškotojų.

Pilkapynas yra kultūros paminklas.

Atmainų, Darsūniškio pilkapyno I situacijos planas. 1999 m. T. Šidiškio brėž.

Turinys

Padavimai, pasakojimai

Pilkapiai žmonių vadinami Milžinkapėmis, Prancūzkapiais.


Tyrinėjimai

Išraiškingi pilkapiai nuo seno domino vietos inteligentiją. Duomenys liudija, kad pirmieji Atmainų, Darsūniškio pilkapyno I megėjiški kasinėjimai buvo vykdyti dar tarpukariu. Žinoma, kad Darsūniškio pradinės mokyklos mokytojas J. Požerskis 1920 m. Valstybės archeologijos komisijai buvo pateikęs prašymą kasinėti Darsūniškio pilkapius. Jis nurodė, kad pilkapyne tuo metu buvo apie 300 pilkapių; jų aukštis – 1–1,6 m, skersmuo – 5–6 m, kai kurie jų apkasti grioviais.

Taip pat nurodoma, kad 1933 m. urėdas Povilas Malvicas kartu su Taparausku kasinėjo vieną didžiausių pilkapių, iškasdami X formos 3 m gylio ir 1 m pločio tranšėją. Daugiau kaip 2 m gylyje jie aptiko 5 cm storio juodžemio sluoksnį. Šis sluoksnis tęsėsi ir giliau, tačiau pradėjus griūti tranšėjai, darbai buvo nutraukti.

Tuo tarpu profesionalūs tyrimai pilkapyne pradėti XX a. II pusėje. 1957 m. pilkapyną tyrinėjo o. Kuncienė. Jos vadovaujama ekspedicija ištyrė 3 pilkapius, kurių viename buvo rastas degintinis žmogaus kapas, antrame – žirgo griaučiai su geležiniais žąslais, trečias pilkapis buvo tuščias.

Nuo 2000 m. pilkapynas buvo tiriamas pagal Kultūros paveldo departamento Ardomų archeologijos objektų programą. 2000, 2002-2005 m. ardomus pilkapius tyrinėjo R. Kraujalis, 2006-2007 m. - G. Vėlius.

Visų tyrimų metu buvo ištirta 15 pilkapių.


Laidosena

Tyrimų metu buvo rastas retai pasitaikantis bendras degintinio žmogaus ir griautinis žirgo kapas. Žmogaus kapas buvo be įkapių, žirgo griaučiai – su geležiniais žąslais tarp dantų ir geležiniu pjautuvu. Taip pat ištirti 4 degintiniai, greičiausiai žirgų, kapai su būdingomis įkapėmis (žąslais, pjautuvais) arba be jų ir 5 simboliniai žirgų kapai – be žirgo palaikų palaidoti žąslai bei pjautuvai. 6 iš ištirtųjų pilkapių buvo tušti.

Tai būdingi Rytų Lietuvai žirgų kapai, kai pilkapiai su žirgų kapais sudaro atskirus pilkapynus ar jų dalis.

Pilkapynas datuojamas I tūkstantmečio II puse - II tūkstantmečio pradžia.


2006 m. degintiniame žirgo kape aptikti žąslai. Tyrimų vadovas. G. Vėlius (Vėlius, 2007, p. 138, pav. 1).

Šaltiniai

 • Černiauskas M. 1977 m. archeologijos paminklų kartografavimo ekspedicijos ataskaita. KPCA. F. 27. Ap. 1. B. 61, p. 9-10.
 • Kraujalis R. Archeologijos objektų eroduojančių dalių (Švenčionių, Molėtų, Prienų ir Kaišiadorių rajonuose) 2000 metų archeologinių žvalgymų ataskaita. 2000. LIIR. F. 1. B. 3674, p. 3, 4, 7–8, 21–24, 29–31.
 • Kulikauskas P. Istorijos ir teisės instituto archeologinė žvalgomoji ekspedicija 1953 m. birželio 2–16 d. 1953. LIIR. B. 23, p. 62–63.
 • Naginevičius A., gim. Atmainų k. Užrašė J. Rasiukynas. 1935 m. spalio mėn. Lietuvos žemės vardynas. Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka.
 • Navickaitė O. Darsūniškio, Jiezno raj. pilkapių tyrinėjimų dienoraštis (1957 m. liepos 10–14 d.). 1957. LIIR. B. 64.
 • Navickaitė O., Būtėnienė E. Ataskaitos už archeologines ekspedicijas 1949–1957 m. // Ataskaita už archeologinę ekspediciją Kauno HES statybos rajone // dokumentinė medžiaga. 1957. LIIR. B. 225, p. 116–117.
 • Tautavičius A. 1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita (duomenys apie Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių ir Vilniaus rajonų archeologinius paminklus). 1971. LIIR. B. 313, p. 29
 • Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA. F. 1. Ap. 1. B. 25, p. 121, 123–124, 198–203.
 • Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA. F. 1. Ap. 1. B. 136, p. 33.


Literatūra

 • Baliūnas K. Istoriniai apsaugos vartai Darsūniškyje // Sekmadienis, Nr. 1. 1939, p. 3.
 • Kraujalis R. Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2002 metais. Vilnius, 2005, p. 68–69.
 • Kraujalis R. Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2003 metais. Vilnius, 2005, p. 89–90.
 • Kraujalis R. Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais. Vilnius, 2006, p.. 78–79.
 • Kraujalis R. Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais. Vilnius, 2006, p. 91–92.
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. III. I–XII a. pilkapynai ir senkapiai. Vilnius, 1977, p. 30.
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. IV. I–XIII a. radiniai. Vilnius, 1977, p. 121.
 • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 119.
 • Kurilienė A. Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas. Kaišiadorys, 2009, p. 163-166.
 • Nezabitauskas A. Darsūniškio paminklai, žemė ir pilis // Į komunizmą. Kaišiadorys, 1964, rugpjūčio 20, p. 4.
 • Nezabitauskas A. Iš Darsūniškio praeities // Į komunizmą. Kaišiadorys, 1969, balandžio 17, p. 3.
 • Nezabitauskas A. Pilkapiai // Į komunizmą. Kaišiadorys, 1968, sausio 4, p. 3.
 • Paulauskas Alg. Rajono archeologijos paminklai // Į komunizmą. Kaišiadorys, 1976, balandžio 20, p. 3.
 • Pavalkis K. Darsūniškio istorija nuo seniausių laikų // Darsūniškiui – 625. Kaunas, 1997, p. 8.
 • Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga. Kaunas, 1928, p. 117.
 • Vėlius G. Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais. Vilnius, 2007, p. 137–139.
 • Vėlius G. Atmainų (Darsūniškio) pilkapynas // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais. Vilnius, 2008, p. 170–172.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos