Atmainai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Atmainai ir apylinkės 1928 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.
Atmainų pilkapynas. 2006 m. A. Kurilienės nuotr.

Atmainai, kaimas Kruonio seniūnijoje, 5 km į pietvakarius nuo Kruonio, 20,5 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, šalia Naginukų miško. Į rytus nuo Atmainų - Lapainios botaninis draustinis (per jį teka Lapainia).

Turinys

Atmainų pilkapiai

Išlikę IX-XII a. pilkapiai, kartais vadinami Darsūniškio pilkapiais. Pilkapiai yra miške, apie 2 km į rytus nuo Darsūniškio. Tai didelė apie 140-150 pilkapių grupė. Sampilai įvairaus dydžio, apjuosti grioviais. 1957 m. Istorijos institutas (vadovė - archeologė O. Kuncienė) ištyrė 3 pilkapius, iš kurių viename rastas sudeginto mirusiojo kapas, kitame - žirgo griaučiai su geležiniais žąslais, trečiame - kapo nebuvo.

Istorija

Atmainų užusienis su 213,54 dešimtinės žemės paminėtas 1848 valstybinio Kruonio dvaro inventoriuje. Tada čia gyveno Jurijaus ir Bartolomėjaus Naginių šeimos. 1897 m. Atmainų užusienyje - 48 gyventojai ir 57,02 dešimtinės žemės. 1923 m. - 8 sodybos, 37 gyventojai. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1930 m. Didžiausias sklypas (15,42 ha) teko Simonui Naginevičiui. Kaime tuo metu buvo paplitusi Naginevičiaus pavardė. 1951 m. suimtas ir įkalintas Atmainų gyventojas J. Naginevičius. Po Antrojo pasaulinio karo veikė Atmainų pradžios mokykla.

1931 m. - 9 sodybos, 72,5 ha žemės, 1937 m. - 58 gyventojai katalikai, 1947 m.- 17 sodybų, 67 gyventojai, 2000 - 1 sodyba, 1 gyventojas.

Vietovardžiai

Darsūniškio pradžios mokyklos mokytojas Petras Puplešys 1935 m. spalio mėnesį užrašė Atmainų kaimo vietovardžius. Pateikėjai - Kasparas Naginevičius ir Bernardas Naginevičius, abu gimę tame pačiame kaime.

Ąžuolynas – pieva. Lygi, apaugusi ąžuolais. Užimą trečdalį hektaro.

Beržynė – pieva. Lygi, apaugusi beržais. 0,5 ha dydžio.

Dobrės kalnas – smėlingas, pušimis apaugęs kalnas. 1 ha dydžio.

Garnio pievukė – pieva. Priesmėlis, 1/6 ha dydžio. „Gavo vardą nuo gyventojo Garnio, kuris ją šienaudavęs”.

Kazio darželis – pieva, 1/6 ha dydžio. „Gavo vardą nuo jį valdžiusio kažkokio Kazio”.

Kecoriškė – pieva klonyje, 0,6 ha dydžio. „Čia gyvenęs kažkoks Kecorius. Tą pievą jo vardu ir vadina”.

Lygė – ariama dirva. Lygi vieta, 1/3 ha dydžio.

Palapainiai – pieva klonyje prie Lapainios upės.

Pašilė – smėlinga ganykla pietinėje Atmainų kaimo pusėje, prie valdiško miško.

Raižio ravas (vietos tarme Raižio revas) – drėgna pieva. Ja teka iš šaltinio upeliukas. „Upeliukas išnyksta Darsūniškio pievose”. „Tą pievą valdęs Raižys iš Darsūniškio. Dabar vietos gyventojai tą ravą jo vardu tebevadina”.

Skynimai – pieva ir dirva. Priesmėlis, 2 ha dydžio.

Apie kaimą užrašyta: „Atmainų kaimas baudžiavą ėjo kun. Oginskiui Kruonyje. Gyventojai atsikėlę čia iš Darsūniškio miest.”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 71.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos