Būdos botaninis-zoologinis draustinis

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Būdos botaninis-zoologinis draustinis. Saugomų teritorijų valstybės kadastras

Būdos botaninis-zoologinis draustinis yra Palomenės seniūnijoje, išsidėstęs per Dambravos ir Būdos miškus, abipus geležinkelio.

Jis įkurtas 1992 m. siekiant išsaugoti retų rūšių augalus ir gyvūnus bei natūralias jų buveines. Jose vyrauja drėgni ir šlapi, bet derlingi dirvožemiai, lemiantys didelę augalijos ir gyvūnijos įvairovę. Būdingi uosynai, tarp jų auga ažuolai ir liepos, įsiterpia skroblynų sklypai, mažai pievų. Spygliuočiai po truputį nyksta. Teritorijai suteiktas buveinių apsaugai svarbios teritorijos statusą, o dalis teritorijos turi paukščių apsaugai svarbios teritorijos statusą.

Tyrimų metu aptikta 410 aukštesniųjų augalų rūšių, priklausančių net 73 šeimoms. Beveik pusė rušių priskiriama miško ekotopams, o kitos - pievų, pamiškių, ir šlaitų, žemapelkių ir vandenų. Daugiausiai auga euroinių rūšių augalai, tačiau pasitaiko ir plačiau paplitusių eurosibirinių ir eurazinių rūšių. Čia auga net 9 į Raudonąją knygą įrašytos augalų rūšys: paprastoji gebenė, miškinis eraičinas, sibirinis vilkdalgis, statusis atgiris, žalsvažiedė blandis, retažiedė miglė, rudeninis vėlyvis, paprastasis kardelis.

Draustinyje užfiksuota net 450 vabzdžių rūšių. Gausiausi žirgelių, vabalų, plėviasparnių ir dieninių drugelių būriai.

Šiose vietose peri tokie reti paukščiai kaip ereliai rėksniai, juodieji gandrai, baltnugariai geniai, karveliai uldukai, tikučiai.

Suskaičiuota 29 žinduolių rūšys. Pamiškių pievose gyvena beržinės sicistos, pelkiniai pelėnai, kirtavietėse ir sąvartose sutinkami šermuonėliai, kanaluose - ūdros, apsilanko vilkai ir lūšys, vasaromis skraido šikšnosparniai.


Draustinis apima 791,3 ha plotą. Draustinio statusas - valstybinis.


Šaltiniai


Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. Kaišiadorys, 2001, p. 160.
  • Malinauskas V., Lukoševičius O. Kaišiadorys: gamtos ir kultūros paveldas. Vilnius, 2001, p. 56.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos