Balceriškių piliakalnis

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Balceriškių piliakalnio vaizdas iš pietvakarių pusės. 2007 m. R. Gustaičio nuotr.
Balceriškių piliakalnio vaizdas iš pietryčių pusės. 2007 m. R. Gustaičio nuotr.

Balceriškių piliakalnis yra Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Balceriškių kaimo šiaurės rytiniame pakraštyje, apie 2 km į vakarus-pietvakarius nuo Kiementos upės pralaidos Žiežmarių–Semeliškių kelyje ir 1,9 km į šiaurės vakarus nuo BurbiškiųLiutonių kelio.

Piliakalnis įrengtas atskiroje, aukštumos pakraštyje esančioje kalvoje, šalia plačios pelkės.

Šiaurinis ir rytinis šlaitai leidžiasi į pelkę ir yra 7–8 m, vakarinis ir pietinis – tik apie 4,5 m aukščio.

Aikštelė ovali, apie 20 m ilgio rytų – vakarų kryptimi ir 18 m pločio. Ji buvo apjuosta nedideliais, dabar jau išskleistais pylimais. Aiškiausios, 8 m pločio ir 0,3 m aukščio pylimo liekanos dar išlikusios aikštelės vakarinėje dalyje.

Piliakalnis smarkiai apardytas, XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje čia įkūrus kaimo kapines. 1976 m. buvo uždrausta laidoti piliakalnyje esančiose kapinėse, tačiau esamose kapavietėse tebelaidojama ir dabar. Piliakalnis aptvertas tvora, vakariniame šlaite įrengti betoniniai laiptai. Šlaitai apaugę medžiais ir krūmais.

Piliakalnis yra valstybės saugomas.


Turinys

Padavimai, pasakojimai

Pasakojama, kad senų senovėje netoli Balceriškių kaimo vyko didelis mūšis su kryžiuočiais, kurio metu žuvo lietuvių kunigaikštis Narimantas. Kariai palaidojo kunigaikštį ir jo garbei supylė šį piliakalnį.

Taip pat yra užfiksuotas pasakojimas, kad piliakalnį supylė baudžiauninkai savo pono mirties vietoje.


Tyrinėjimai

Piliakalnis sistemingai netyrinėtas. Pirmasis, dar 1888 m. piliakalnį aplankė ir aprašė E. Volteris. Tačiau piliakalnį jis palaikė ir pavadino pilkapiu.

Vėliau vykdytos pavienės žvalgomosios ar kartografavimo ekspedicijos. 1971 m. jį žvalgė A. Tautavičius, 1977 m. kartografavo M. Černiauskas.


Piliakalnis datuotas I tūkstantmečiu.

Balceriškių piliakalnyje įkurtos kaimo kapinės. 2005 m. A. Kurilienės nuotr.

Šaltiniai

 • Balcariškių piliakalnis. 1976. KšMA, neinv.
 • Černiauskas M. Kaišiadorių rajono 1977 m. archeologijos paminklų kartografavimo ekspedicijos ataskaita. 1977. KPCA. F. 27. Ap. 1. B. 61, p. 14.
 • Tautavičius A. 1971 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos ataskaita (duomenys apie Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių ir Vilniaus rajonų archeologinius paminklus). 1971. LIIR. F. 1. B. 313, p. 24.
 • Zanemunčikienė E., Talaikytė G. Balceriškių piliakalnis. 1976. KšMA, B. neinv.
 • Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA. F. 1. Ap. 1. B. 25, p. 345–349.
 • О раскопкахъ г. Вольтера въ Лидскомъ и Трокскомъ уездахъ Виленской губ. Rusijos materialinės kultūros istorijos instituto Sankt Peterburgo archyvas. F. 1. Nr. 1888/13a, p. 164.


Literatūra

 • Baubonis Z., Zabiela G. Lietuvos piliakalniai. Atlasas, T. I. Vilnius, 2005, p. 136–137.
 • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. Kaišiadorys, 2001, p. 280.
 • Kalpakovienė J. Saugo įstatymas // Į komunizmą. Kaišiadorys, 1980, gegužės 17, p. 2.
 • Kurilienė A. Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas. Kaišiadorys, 2009, p. 86-87.
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. II. Piliakalniai. Vilnius, 1975, p. 35–36.
 • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 120.
 • Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga. Kaunas, 1928, p. 101.
 • Vidugirytė R. Nubausti paminklo žalotojai // Į komunizmą. Kaišiadorys, 1979, gruodžio 1, p. 3.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos