Brazys Teodoras

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Prelatas Teodoras Brazys. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Pirmoji Teodoro Brazio knyga. Kaišiadorių muziejus.

Brazys Teodoras (1870 m. lapkričio 20 d. Memelhofo dvare, Panevėžio apskr. (dab. Latvija) - 1930 m. rugsėjo 10 d. Miunchene, palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje) - prelatas, kompozitorius, tautosakininkas.

Iki 1917 m. pavardė buvo rašoma Brazys-Frej. Mokėsi Bauskės vokiečių mokykloje. Privačiai pasimokęs muzikos, iki 1896 m. vargonininkavo. 1896-1899 m. mokėsi Vilniaus dvasinėje seminarijoje. 1900-1901 m. pavadavo Pivašiūnų kleboną. 1901-1905 m. – Baltstogės bažn. vikaras ir Baltstogės mst. ir gretimos Staroselcų stoties mokyklų tikybos mokytojas. 1905 m. paskirtas Vilniaus katedros vikaru. 1905-1907 m. studijavo bažnytinę muziką ir giedojimą Regensburgo aukštojoje bažnytinės muzikos mokykloje. 1907 m. grįžęs į Lietuvą, 10 m. Vilniaus dvasinėje seminarijoje dėstė giedojimą, vadovavo Arkikatedros chorui ir orkestrui. Kai su kitais dvasininkais 1917 m. pasirašė memorandumą dėl bažnytinių apeigų atlikimo lietuvių k., Vilniaus vyskupijos valdytojo buvo nušalintas nuo visų pareigų ir ištremtas iš Vilniaus. Vikaravo Stakliškėse, Šešerius metus gyveno Dzūkijoje – Perlojoje, Dauguose, Merkinėje. Rinko tautosaką. Išvaikščiojo ir Kietaviškių parapijos kaimus, kuriuose užrašė 400 dainų. 1920 m. pasirodė pirmoji jo knyga – „Apie tautines lietuvių dainų gaidas (melodijas)“. 1918-1919 m. T. Brazys praleido Kietaviškėse, kur tuo metu klebonavo jo bendramokslis iš kunigų seminarijos kun. Kajetonas Čepanas. 1921-1923 m. dėstė muziką Merkinės progimnazijoje. 1923 m. buvo pakviestas dėstyti Kauno kunigų seminarijoje, netrukus – ir Lietuvos universiteto Teologijos-Filosofijos fakultete. Be šių pareigų, vadovavo bažnytiniams chorams, redagavo žurnalą „Muzikos aidai“. 1926 m. įsteigus Kaišiadorių vyskupiją, paskirtas kapitulos pirmuoju prelatu. Parengė pirmuosius lietuvių k. muzikos vadovėlius, harmonizavo lietuvių liaudies dainas, sukūrė muziką keturioms mišioms. Surinko apie 2000 lietuviškų liaudies melodijų. Mirė Miunchene, grįždamas iš atostogų Italijoje. 1968 m. išleistas jo dainų rinkinys „Kur giria žalioji“.

Galerija

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 73;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 38-39;
  • Lietuvos albumas. - Kaunas, 1921. - P. 277, 303, 304.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos