Bučys Juozapas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Juozapo Bučio portretas, saugomas Kruonio bažnyčioje. A. Petrašiūno nuotr.

Bučys Juozapas (1874 m. vasario 2 d. Gerklynės kaime, Lyduokių par., Ukmergės apskr. - 1946 gegužės 30 d. Semeliškėse, palaidotas Semeliškių bažnyčios šventoriuje) - kanauninkas, Gegužinės bažnyčios statytojas, lietuvybės puoselėtojas.

Mokėsi Žemaitkiemyje, 1894 m. baigė Vilniaus 1-ąją gimnaziją. Penkerius metus (1895-1900) tarnavo caro kariuomenėje – grojo dūdų orkestre, buvo orkestro vedėju. Dūdavo per caro Nikolajaus II karūnacijos iškilmes. Pasimokęs lotynų kalbos, 1901 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Kunigas nuo 1906 m.

Kunigavimo vietos

1906-1908 m. - vikaras Baltstogėje. Čia subūrė lietuvius į savišalpos draugiją.

1908-1909 m. - laikinas Kiauklių klebonas.

1909-1928 m. – Gegužinės klebonas. Statė akmeninę bažnyčią, kurią pabaigė statyti Stanislovas Pupaleigis. Šventinant kertinį akmenį, lenkų ponai žadėjo statybą remti, jei pusė pamaldų bus laikoma lietuviškai. Klebonas nenusileido - bažnyčią statys lietuviai ir melsis joje savąja kalba!

1928 m. – kapitulos kanauninkas.

1928-1935 m. - Kruonio klebonas. Būdamas Kruonyje, aktyviai darbavosi šaulių organizacijoje (buvo Švietimo komisijos pirmininku). Aptvarkė parapijos ūkį – padidino kleboniją, sutvarkė kitus trobesius, sodus, daržus ir kt. Mokėdamas groti pučiamaisiais instrumentais, retsykiais jis duodavo patarimus Rumšiškių „Pavasario“ kuopos orkestrantams.

1935-1946 m. – Semeliškių klebonas. Čia jis pasižymėjo katalikiška veikla: pastatė modernią salę su biblioteka ir skaitykla; bažnyčioje ir šventoriuje įmontavo garsiakalbius.

Kūryba

Bendradarbiavo periodinėje spaudoje, yra parašęs pjesių bei vaizdelių mėgėjų scenai „Gintarai“, „Kūčios“, „Amžina pasaka“.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 75;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 95.
  • Kun. St. Telksnys. Tėvynės padangėje // Mūsų laikraštis. - 1932 balandžio 23, Nr. 16 (172), p. 5, 6.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos