Butkūnai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Butkūnai (Buckunia) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Žemaičių seniūno žmonos Marušos Tolvaišienės raštas, kuriuo dovanoja Šilonių evangelikams dvarą (Šilonis), su Šilonių, Putriškių, Butkūnų kaimais ir Daumantiškes. 1629 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Rankraščių skyrius. F. 1-579.

Butkūnai (Buckūnai), kaimas Palomenės seniūnijoje, 8,5 km į šiaurės rytus nuo Palomenės, 15 km į šiaurės rytus nuo Kaišiadorių, abipus kelio Žasliai-Zūbiškės.

Turinys

Istorija

1629 m. Šilonių dvaras kartu su jam priklausiusiu Butkūnų kaimu (5 valakai žemės) buvo užrašytas evangelikų reformatų sinodui Vilniuje. Butkūnai minimi 1744 m. Gegužinės parapijos gyvenviečių sąraše. 1795 m. trijose sodybose gyveno 24 gyventojai. 1854 m. valstybiniam Šilonių dvarui priklausė ir Butkūnų kaimas (93,84 dešimtinės žemės). Apie 1860 m. kaime buvo 52 gyventojai katalikai, 1897 m. - 55 gyventojai ir 86 dešimtinės žemės; 1909 m. - 9 sodybos, 56 gyventojai katalikai; 1923 m. - 12 sodybų, 79 gyventojai; 1931 m. - 11 sodybų ir 133,2 ha III rūšies žemės. 158,86 ha kaimo žemės į vienkiemius išskirstyta 1937 m. Didžiausio sklypo (14,21 ha) savininkas - V. Matačiūnas. Dažniausia Matačiūno pavardė. Tais metais kaime gyveno 101 gyventojas katalikas. 1941 m birželio 28 d. besitraukiantys rusų kariai nušovė Stasį Matačiūną (gimusį 1871 m.) ir du jo sūnus: Stasį (gimusį 1901 m.) ir Boleslovą (gimusį 1906 m.). Kartu su jais sušaudytas Stasys Žvirblis (gimęs 1922 m.). Visi iš Butkūnų. Palaidoti Šilonių kapinėse. 1946-1949 m. įkalinti 3 gyventojai. 1947 m. kaime buvo 30 sodybų, 120 gyventojų, 2000 m. - 14 sodybų, 24 gyventojai.

Vietovardžiai

Mokytojas Juozas Martinaitis 1935 m. rugsėjo mėnesį užrašė Buckūnų kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Pranas Matačiūnas, gimęs tame pačiame kaime.

Agulnica – krūmynas. Smarkiai žemėjanti aukštuma, apaugusi krūmais. 2 ha dydžio. Nuo Gomantos upelio į pietus. „Šis krūmynas gavęs vardą nuo bendro valdymo. Žmonės sako: „Valdėm agulniai”.

Buckūnai – kaimas. 300 m ilgio, 13 kiemų. Prie Gegužinės-Žaslių vieškelio, 9 km nuo Gegužinės. „1936 m. numatoma skirstyti vienkiemiais”.

Gomanta – upelis. Plotis - 2 m, gylis - 0,5 m, ilgis - 800 m. „Išteka iš esančių pievoje šaltinių. Teka iš rytų į vakarus kaimo pietiniu pakraščiu. Smarkiai patvinsta rudens ir pavasario metu”.

Lapės urvas – revas. Gylis - 8 m, plotis - 20 m, ilgis - 50 m. Nuo Pakalnės į šiaurę. „Šis revas gavęs vardą nuo barsukų ir lapių, kurio krantuose pagaudavo barsukų agaudavo ir būdavo lapių olų”.

Kalnai – aukštumos. Priemolis ir priesmėlis, 2 ha dydžio, 15 m aukščio. Į šiaurę nuo kaimo. Vardą gavo nuo „aukštumų panašių į kalnelius”.

Kelmynas – pieva ir dirva. Nelygi, rūdys, juodžemis. 2 ha dydžio. Apie 1 km į pietvakarius nuo kaimo. „Nuo šioj vietoj esančių kupstų ir buvusių kelmų”.

Kupstynas – pieva. Šlapia, kupstuota ir rūdiniuota. 1 ha dydžio. Nuo kaimo į vakarus. Vardą gavo „nuo sudėto šieno į kupetas ir kurmio suraustų kupstų”.

Paakmenys – pakrantė. Smėlinga, nedirbama žemė. 2 ha dydžio. Nuo Lapės urvo į šiaurę. „Šiame lauke yra labai didelis akmuo”. Nuo to ir kilo vardas.

Pakalnės – laukas ir pieva. Laukas - molingas ir kalvotas, pieva - nuotaki. 4 ha dydžio. Nuo Trisdešimtės į šiaurę. Pavadinta taip todėl, kad „ši pieva ir dirva randas tarp dviejų kalnelių klonyje”.

Pašilė – laukas. Smarkiai žemėjantis, priesmėlio laukas. 4 ha dydžio. Nuo kaimo į šiaurę. „ Dabar laukas visas dirbamas. Ponskas šilas, kuris rubežiavosi su lauku, jau iškirstas ir paverstas dirbamu lauku. Šilas priklausęs Zūbiškių dvaro savininkui. Prieš Didįjį karą atpirko Buckūnų km. ūkininkai. Šis laukas rubežiavosi su ponsku šilu ir nuo šio šilo pavadintas laukas Pašilė”.

Pakarčiama – laukas. Juodžemio, 12 ha dydžio. Nuo kaimo į pietus. „Rusų okupacijos laikais šiame lauke buvusi karčema, kurią, anot žmonių, niemčiai-vokiečiai sudegino 1915 met. Šioj vietoj randama, sudegusios karčiamos, pamuraukos akmenų ir plytgalių”. Vardas kilęs nuo karčiamos.

Pašilonys – laukas. Lygus, juodžemio ir priesmėlio. 3 ha dydžio. Nuo Žagrių į šiaurę. Vardas „nuo Šilonių kaimo lauko”.

Pušynėlis I – nedirbama dirva. Priesmėlis, auga kelios pušaitės. 50 arų dydžio. Nuo kaimo į pietvakarius apie 400 m. „Nuo augančių šiame lauke pušelių”.

Pušynėlis II – miškas su lauku. Priesmėlis, 5 ha dydžio. Nuo kaimo į pietvakarius apie 0,5 km.

Raistelis – laukas ir pieva. Žemės paviršius lygus, vietomis kloniai, juodžemis. 8 ha dydžio. Nuo kaimo į rytus. „Šiame lauke buvusi bala nusausinta 1924 metais”.

Ravelis – griovys ir pieva. Pievoje auga krūmai. Griovio plotis - 20 m, gylis - 9 m, ilgis - 40 m. Vardas „nuo revo, griovio”.

Sėdimai – laukas. Juodžemis, priesmėlis ir priemolis. 30 ha dydžio. Aplink Buckūnų kaimo sodybas.

Vardas – „nuo susodintų medžių, sustatytų, susėdintų kiemų”.

Trisdešimtė – pieva. Šlapia ir apaugusi krūmais. 5 ha dydžio. Abipus Gomantos upelio. „Šiose pievose, kurios buvo anksčiau labiau šlapios, bėgdami nuo švedų įklimpę ir prigėrę 30 rusų kareivių”. Vardas „nuo prigėrusių trisdešimties kareivių”.

Varuniškis (Varumniškis) – laukas ir pieva. Žemėjantis priemolio laukas, žemė sausa. 5 ha dydžio. Nuo Pakarčiamos į pietus.

Žagrės – laukas. Aukštokas, lygus, su žemėjančiais kraštais, priemolis. 25 ha dydžio. Nuo Agulnicos į vakarus. „Didžiojo karo metu šiame lauke rusų kareiviai buvo įsitvirtinę apkasuose prieš vokiečius. Buvę smarkūs mūšiai. Buvę daug užmuštų rusų ir vokiečių. Žuvusieji kariai palaidoti, greta Šilonių kapinių, karių kapinėse. Lauke yra užsilikę iki šių dienų rusų apkasų žymės ir duobės, kurios išraustos sprogusių granatų. Randama šovinių ir granatų”. Vardas Žagrės kilęs nuo „medinių žagrių, kuriomis ardavo žemę. Sulaužę tas žagres mesdavo pamiškėje ir eidavo į mišką kirsti ir daryti naujų žagrių”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 141.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos