Butkevičius Motiejus

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Butkevičius Motiejus (slapyvardžiai Kirstukas, Narsutis, Narstukas). (1922 m. Kalniškių kaime, Kaišiadorių valsčiuje - 1947 m. lapkričio 24 d. m. Rečionių k., Žaslių valsčiuje) - partizanas.

Motiejaus ir Emilijos Butkevičių šeimoje audo keturi vaikai: dvi dukros Kazė ir Ona bei du sūnūs Leonas ir Motiejus. Iki išėjimo partizanauti, M. Butkevičius dirbo lentpjūvėje, gaisrinėje, tėvų ūkyje.

1944 m. M. Butkevičius buvo mobilizuotas į sovietinę kariuomenę, tačiau traukiniu vežant į Vakarus kartu su Zigmu Žičiumi ir Jeronimu Kasparavičiumi sugebėjo iš ešelono pabėgti. Iš pradžių slapstėsi namuose, tačiau nenorėdamas kelti pavojaus artimiesiems nuėjo į Jono Neicelio-Šarūno vadovaujamą partizanų būrį. Vėliau perėjo į Bernardo Steponavičiaus-Milžino gretas.

Nuo 1947 m. gyveno Vilniuje padirbtais dokumentais Prano Paškausko pavarde, tačiau netrukus vėl grįžo į gimtąsias vietas. 1947 m. lapkričio 24 d. Žaslių valsčiaus MGB skyriaus stribų grupė Rečionių kaime (Žaslių vals.) vykdydama patikrinimą Pilkienės namuose surado du partizanus (M. Butkevičių ir J. Kasparavičių), kurie mėgindami pabėgti ėmė šaudyti. Susišaudymo metu M. Butkevičius žuvo, o J. Kasparavičius buvo sulaikytas gyvas.

M. Butkevičiaus kūnas buvo užkastas Žaslos upelio skardyje, tačiau už kyšius stribai leido artimiesiems išsikasti kūną. Šis buvo palaidotas Navasodų kaimo kapinėse.

Žuvus M. Butkevičiui nelaimės šeimos neapleido. 1948 m. gegužės 22 d. į Jarcevo r., Krivliako gyv. buvo išvežti M. Butkevičiaus tėvai. M. Butkevičiaus mama dėl silpnos sveikatos mirė pakeliui į tremtį.


Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-11, ap. 1, b. 1048, l. 115–117.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 88, 89, 550.
  • Abromavičius S. Didžioji Kova. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 42.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 672, 727, 891.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 596.
  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 302.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 32.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos