Cibulskas Pranas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Pranas Cibulskas
Prano Cibulsko kapas Žaslių bažnyčios šventoriuje. 2003 m. R. Gustaičio nuotr.

Cibulskas Pranas (1892 m. Kietaviškėse - 1967 m. spalio 31 d. Žasliuose, palaidotas Žaslių bažnyčios šventoriuje) - kunigas, Žaslių vikaras, Kalvių klebonas.

Lankė Trakų miesto mokyklą, metus pasimokė lotynų kalbos ir 1916 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminarijos IV kursą (iš viso buvo 7). 1920 m. įšventintas kunigu, nuvyko vikarauti į Merkinę pas kun. Kazimierą Ribikauską. Po 2 metų paskirtas į Daugus, kun. V. Mironas jo nepriėmė, todėl kurį laiką vikaravo Žasliuose. Čia padėjo surengti primicijas Milžinui ir 1926 m. ingresą vysk. Juozapui Kuktai.

1927 m. paskirtas klebonu į Perloją, sumaniai ir sparčiai per 3 metus pastatė mūrinę bažnyčią, kurią 1930 m. vysk. J. Kukta konsekravo. Buvo pastatytas ir didingas Vytauto Didžiojo paminklas.

1932 m. paskiriamas į žymesnę Birštono parapiją. Čia pastatė Kaišiadorių vyskupijos kunigams seneliams sanatoriją „Tulpė“, įrengė joje koplyčią. Birštone pasidarbavo 6 metus. 1938 m. perkeltas į Kalvius, sparčiai pastatė ir gerai įrengė naują mūrinę kleboniją, kuri 1948 m. buvo nacionalizuota. Antrojo pasaulinio karo metais slėpė žydus. 1945-1949 m. klebonavo Želvoje. Paskui 10 metų išbuvo Sibiro lageriuose ir grįžo invalidas. Įsikurdino Žasliuose ir mišias laikydavo savo kambariuke. Nors troško, bet jau nesulaukė savo kunigystės 50 metų jubiliejaus (1970 m.). Važiuodamas iš Paparčių atlaidų labai peršalo ir greitai mirė.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 76;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 171-172.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos