Ciecerskis Faustas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Ciecerskis Faustas (1760 m. Varmėje (Lenkija) - 1832 m. Paparčiuose) – vienuolis dominikonas, sukilimo organizatorius, memuaristas.

Pradžios mokslus išėjo Varmės mokyklose iki 1775 m. Tais metais įstojo į Paparčių dominikonų vienuolyną. Vienuolyne ir Vilniaus universitete mokėsi filosofijos, teologijos ir kitų disciplinų. Vienuolyne gavo teologijos daktaro, o Vilniaus universitete – filosofijos daktaro laipsnius. Dėstė filosofiją, bažnyčios istoriją ir teologiją dominikonų mokyklose. Nuo 1790 iki 1797 m. su nedidelėmis pertraukomis gyveno Vilniuje. Kartu su broliu Feliksu pagarsėjo 1797 m. rengtu pirmuoju sąmokslu prieš carinę valdžią. Ištremtas į Sibirą, dirbo kasyklose prie Kinijos sienos. Po keturių metų buvimo baisiose sąlygose, caras Aleksandras jį amnestavo. Grįžo į Lietuvą, kur jam buvo grąžintos visos teisės. Apsigyveno Zabialuose, kur užsiėmė pedagogine veikla. Buvo vienuolyno vyresniuoju Zabialuose (1809), vėliau Ružanystoke (1816). 1818 m. kapitula Paparčiuose jį išrinko Lietuvos dominikonų provincijos provinciolu (vyresniuoju). Šias pareigas ėjo iki 1824 m. Šiuo laikotarpiu (1820 m.) jis minimas Paparčių dominikonų vienuolyno vyresniuoju. Vėliau liko gyventi Paparčiuose ir buvo dominikonų vienuolynų vizitatoriumi. Parašė atsiminimus apie Sibiro tremtį, vizitatoriaus dienoraštį, buvo Lietuvos provincijos kunigų dominikonų kronikos tęsėju. Paliko keletą rankraščių apie filosofiją ir Lietuvos istoriją.

Brolis - Feliksas Ciecerskis.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 76.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos