Dalinonys

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Dalinonys ir apylinkės 1932 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Dalinonys (Danilonys), kaimas Žaslių seniūnijoje, 4 km į pietvakarius nuo Žaslių, 8 km į rytus nuo Kaišiadorių, pietuose ir vakaruose ribojasi su Strošiūnų šilu. Šalia dabartinių Dalinonių kapinių, 5-6 m aukščio kalne, vadinamame Plikuoju, yra senkapiai, dabar oficialiai įvardijami gretimo kaimo - Paltininkų vardu.

Turinys

Istorija

Dalinonių kaimas minimas 1742 m. Žaslių parapijos krikšto knygoje. Šioje knygoje kaimo vardas buvo rašomas ir Danilonys. Vietovardis asmenvardinės kilmės. 1775 m. minimas Dalinonių dvaras (vėliau - palivarkas) su 2 sodybomis, kuris iki 1865 m. priklausė P. Bagdonovičiui ir jo palikuonims. 1795 m. Dalinonių žemėje buvo įsikūrusios dvi gyvenvietės: Dalinonių kaimas su 4 sodybomis ir 31 gyventojas, priklausęs Rasavos palivarkui, bei Dalinonių palivarkas su 3 sodybomis ir 15 gyventojų. XVIII a. pabaigoje kaime buvo vandens malūnas. 1850 m. - 4 šeimos, 40 gyventojų katalikų. 1865 m. buvo palivarkas ir kaimas. 1897 m. palivarkas jau nebeminimas, tačiau atsiranda du kaimai: Danilonių I kaime buvo 26 gyventojai ir 6 dešimtinės žemės, Danilonių II kaime - 49 gyventojai ir 97 dešimtinės žemės. 1923 m. Dalinonių kaime buvo 21 sodyba, 96 gyventojai, Dalinonių viensėdyje - 5 sodybos, 41 gyventojas. Į vienkiemius Dalinonys išskirstyti 1934 m. 1939 m. vėl minimi du kaimai - Dalinonių ir Kalninių Dalinonių (pastarasis anksčiau vadinosi ir Zagurnų kaimu). 1945-1954 m. įkalinti 2 gyventojai. 1947 m. kaime buvo 21 sodyba ir 99 gyventojai. 1957 m. panaikintas kaimo klubas-skaitykla. 1957-1958 mokslo metais Dalinonių pradinėje mokykloje mokėsi 28 mokiniai. Ši mokykla buvo įkurta dar XX a. pradžioje. Vėliau, po Pirmojo pasaulinio karo, perkelta į Pajautiškes. 2000 m. kaime niekas negyveno.

Kaimo kapinėse palaidotas Balys Dalangauskas, gimęs 1920 m. vasario 22 d. Dalinonyse. Komjaunuolis nuo 1940 m. Tais metais pradėjo dirbti milicijoje. 1942 m. tarnavo Raudonosios armijos politvadovu. 1942 m. liepą pasiųstas į Lietuvą partizaninei kovai su vokiečiais. 1942 m. paskirtas Trakų apskrities pogrindinio komjaunimo komiteto pirmuoju sekretoriumi. Žuvo 1943 m. liepos 4 d. susišaudymo metu.

Ekonomistas Kazys Šustavičius, gimęs 1928 m. kovo 11 d. Dalinonyse, 1952 m. baigė Maskvos universitetą, dirbo kolūkio pirmininku, dėstė Dailės institute, Vilniaus universitete, buvo Prienų rajono „Naujo gyvenimo“ laikraščio redaktoriumi. Ekonomikos mokslų daktaras (1967), paskelbė mokslinių straipsnių ir brošiūrų.

Vietovardžiai

Pajautiškių pradžios mokyklos mokytoja Bronė Tulabienė 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė Dalinonių kaimo vietovardžius. Pateikėjai - Antanas Hmelnickas, gimęs Kacilaučiznos kaime; Jadvyga Hmelnickienė, gimusi Paltininkų kaime; Mikas Slatkevičius, gimęs Kalninių Dalinonių kaime.

Ravas (vietos tarme Revas) – upelis. Dugnas dumblo. Apie 1 km ilgio, 0,5-3 m pločio. Apie 300 m į rytus nuo Dalinonių kaimo. „Išteka iš Ilgių ežero netoli Kietaviškių miestelio. Įteka į Žaslių ežerą. Sausą vasarą išdžiūsta”.

Pagojėlis (Pagojelis) – pieva. Juodžemis. Apie 2 ha dydžio. 400 m į rytus nuo Dalinonių kaimo (šalia Ravo upelio).

Turliukai – pieva. Juodžemis, apie 3 ha dydžio. Per ją teka Ravo upelis. „Kai žmonės gyveno kaimuose, tai visus gyvulius ganydavo toj pievoj. Jie labai išklampodavę, ištiurlendavę pievą. Dėl to taip pavadinta”.

Gojus – krūmais apaugusi pieva. Juodžemis, apie 3 ha dydžio. Prie Turliuko pievos, pietų krašte.

Plikas kalnas (vietos žmonės vadina Lysa gurka) – kalnelis. Smėlis. Iš pietų pusės 5 m aukščio, iš vakarų - 15 m aukščio. 300 m nuo Dalinonių kaimo, pietų krašte. „Dabar atiteko Slatkevičiui Mikolui”. „Žmonės pasakoja, kad ant to kalno seniau buvę kapai. Dabar žmonės ardami randa daug kaulų, kartais ir kareiviškų rūbų”. „Žmonės pasakoja, kad ant to kalno blogai dera javai, dėl to ir praminė „Plikas kalnas””.

Pakapiniai – dirva (4 ha) ir pieva (2 ha). Smėlis ir juodžemis. Apie 4 ha dydžio. 300 m nuo Dalinonių kaimo, pietų krašte. „Tas sklypas prie kapinių, dėl to vadinasi „Pakapiniais””.

Plynza – pieva. Juodžemis, apie 2,5 ha dydžio. Greta Pakapinių pievų, rytų krašte.

Kameničės – raistas. Baltžemis, apie 2 ha dydžio. 0,5 km nuo Dalinonių kaimo į šiaurę.

Hacės – raistas. Juodžemis, 4 ha dydžio. Greta Kameničių pievų.

Ilga dirva (vietos žmonės vadina Dluga niva) – dirva. Juodžemis, apie 1 ha dydžio. 300 m nuo Dalinonių kaimo į rytus.

Raistas – bala. Juodžemis, apie 3 ha dydžio. 300 m nuo Dalinonių kaimo, į rytus nuo Hacės pievų.

Kampynai – bala. Juodžemis, apie 2 ha dydžio. 400 m nuo Dalinonių kaimo į rytus.

Dubnikai – dirva. Smėlis, apie 4,5 ha dydžio. 0,5 km į šiaurę nuo Dalinonių kaimo.

Paraistys – dirva. Juodžemis, apie 1 ha dydžio. 300 m į rytus nuo Dalinonių kaimo.

Muravelnikai – dirva. Smėlis ir žvyras. Apie 3 ha dydžio. 150 m į vakarus nuo Dalinonių kaimo. „Pasakoja, kad toj vietoj daug yra skruzdėlių. Dėl to ir praminė „Muravelnikai””.

Zagrodnė – pieva. Juodžemis, apie 3,5 ha dydžio. Palei Dalinonių kaimą į šiaurę.

Kampas – dirva. 1 ha 90 arų dydžio. 1 km į vakarus nuo Dalinonių kaimo. Įsiterpęs tarp Paltininkų lauko ir miško. „Dabar atiteko Paltininkų km. gyventojams Antanui ir Jonui Slatkevičiams”.

Vysmalai – „Pasakoja, kad daug medžių išdegę, todėl ir praminė Vysmalai””.

Kalniniai Dalinonys – kaimas. Žemė kalnuota, smėlis, juodžemis. 200 m ilgio, 5 gyventojai. „Jokių ypatingų vietų nėra, kurie turėtų vardus”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 237.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos