Danyla Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kun. Jonas Danyla apie 1965 m. LCVA
Jiezno bažnyčia ir jos kunigai: Jonas Danyla - altarista. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.

Danyla Jonas (1905 m. lapkričio 4 d. Kėdainių rajone, Pagirių apyl. Liliūnų kaime - 2000 m. spalio 31 d. Kaune) – kunigas, Žaslių bažnyčios vikaras.

Gimė mažažemio ūkininko šeimoje. Pradžios mokslą ėjo Pagirių pradinėje mokykloje (1915-1919), vidurinįjį – Ukmergės gimnazijoje (1919-1925). 1925 m. įstojęs į Jėzuitų ordiną aukštąjį mokslą ėjo: filosofiją Valkenburge (Olandija) 1927-1930 m., filologiją Kauno universitete, 1931-1940 m., teologiją – Valkenburge ir Liuvene (Belgijoje) 1934-1938 m. Dirbo mokytojo darbą Kauno Jėzuitų gimnazijoje 1930-1934 m. ir 1939-1940 m., dėstė lietuvių kalbą ir literatūrą, istoriją. 1940 m. sovietinė valdžia iš mokytojo pareigų atleido. Tada dirbo Kauno šv. Pranciškaus bažnyčioje (1940-1941), vėliau Pagryžuvio bažnyčioje (1941 m. gegužė-rugpjūtis). 1941 m. vasarą laikinoji Lietuvos vyriausybė buvo paskyrusi jį Kauno IX gimnazijos direktoriumi, bet po trijų mėnesių, už kalbą, pasakytą mokinių tėvų susirinkime, kur pasmerkė vykdomus nekaltų žmonių, ypač žydų, šaudymus, tą pat savaitę iš mokytojo ir direktoriaus pareigų buvau atleistas. Po to beveik metus vėl dirbo Kauno šv. Pranciškaus bažnyčioje kunigo darbą. 1942 m. pabaigoje buvo paskirtas Pagryžuvio vienuolyno rektoriumi ir tas pareigas ėjo iki vienuolyno uždarymo 1948 m. vasarą. Po to dirbo Šiaulių šv. Ignaco bažnyčioje iki jos uždarymo 1949 m. gegužės 20 d. Išvarytas iš Šiaulių, kreipėsi į Kaišiadorių vyskupijos valdytoją, kuris jį paskyrė Žaslių bažnyčios vikaru. Ten 1949 m. lapkričio 25 d. buvo areštuotas, kalintas Vilniaus saugume ir Lukiškių kalėjime, 1950 m. vasarą nuteistas pagal RSFSR BK 58-1a straipsnį 10 m. lagerio, ir rugsėjo pabaigoje nuvežė į Karagandos srities Čurubai-Nura lagerį. Ten ir kituose lageriuose išbuvo iki 1956 m. liepos mėn. Tada komisija, peržiūrėjusi jo bylą ir radusi nubaudimą be pagrindo, nuėmė teistumą ir Danylą paleido. Grįžęs į Lietuvą, buvo paskirtas Jiezno bažnyčios altarista (1956-1960), 1960 m. pabaigoje – Beižonių bažnyčios klebonu. Tas pareigas ėjau vos pustrečio mėnesio: religinių kultų įgaliotinis per Vievio vykdomąjį komitetą atėmė iš jo pažymėjimą, Vasarą praleido Beižonyse, rudenį persikėlė į Semeliškes. 1962 m. rugsėjo 7 d. buva areštuotas ir saugumo kalėjime išlaikytas iki 1963 m. vasario 21 d. Nesudarius bylos, buvo paleistas ir gegužės mėn. pabaigoje paskirtas Stirnių bažnyčios klebonu. Juo buvo iki 1969 metų, kuomet buvo paskirtas Bijutiškio klebonu.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap. 7. B. 10. Vokas nr. 17. L. 1. Įskaitos kortelė; L. 4. Mano autobiografija. Stirniai, 1966 m. spalio 31 d.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos