Dubeliai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Dubeliai (Dubiały) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Duobelės 1931 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Dubeliai (Duobelės), kaimas, buvęs Palomenės apylinkėje, 2,5 km į šiaurę nuo Palomenės, 11,5 km į šiaurę nuo Kaišiadorių, kairėje kelio Palomenė-Neprėkšta pusėje. Vakariniu pakraščiu tekėjo Lomena, rytiniu - Nota.

Turinys

Kaimo vardo kilmė

Vietovardis kilęs iš rusiško žodžio дуб, reiškiančio ąžuolas.

Istorija

Apie 1860 m. Gegužinės parapijos gyvenviečių sąraše minimas Dubelių kaimas, kuriame gyveno 45 gyventojai katalikai, ir Dubelių viensėdis, kuriame gyveno 8 gyventojai katalikai. 1866 m. kaime buvo 5 sodybos, 57 gyventojai katalikai; 1897 m. - 69 gyventojai ir 50 ha žemės; 1923 m. - 9 sodybos, 53 gyventojai; 1931 m. - 12 sodybų ir 81,92 ha žemės; 1937 m. - 63 gyventojai katalikai. Pirmojo pasaulinio karo metu kaime palaidotas žuvęs kareivis. 1936 m. 85,31 ha kaimo žemės su pridėtais iš Antanaičių dvaro 16,25 ha buvo išskirstyta į vienkiemius. Didžiausio sklypo (11,01 ha) savininkas - A. Česna (Česniukas). Kaime paplitusios Jaromsko, Gresiaus, Bauro, Česniuko pavardės.

Žinomas ir palivarkas tokiu pat pavadinimu, 1897 m. buvęs 4 varstų atstumu nuo kaimo. Dubelių palivarkas su 17 gyventojų ir 85 dešimtinėmis žemės priklausė Antanaičių dvaro savininkui Ekmanui. 1926 m. šis dvaras su Dubelių palivarku buvo išparceliuotas. 1928 m. buvusioje dvaro ir palivarko vietoje susikūrė Geluoniškių kaimas. 1937 m. palivarke gyveno 7 gyventojai katalikai. 1944 m. spalio 12 d. Antanaičių miške į pasalą pateko B. Vaicekausko, kilusio iš Dubelių, vadovaujamas apie 30 partizanų būrys. Suimtas sužeistas būrio vadas ir dar vienas partizanas. 1948 m. žuvo partizanas P. Jarmokas iš Dubelių. 1945-1948 m. įkalinti 9 gyventojai, 1945 m. ištremti 4 asmenys (Vaicekauskai). 1944 m. į Lenkiją repatrijavo bežemė U. Gresienė. 1947 m. buvo 13 sodybų, 76 gyventojai. 1975 m. - 5 sodybos. Dubeliai panaikinti 1986 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku.

Vietovardžiai

Palomenės pradžios mokyklos mokytojas Romanas Karpus 1935 metais spalio mėnesį užrašė Dubelių kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Matas Čėsna, gimęs šiame kaime.

Dubeliai (Dubelas) – kaimas. „Žemė kalnuota, įvairi”. 10 gyventojų. „Kaimas ėjo baudžiavą Antanaičių dvaro ponui”.

Pokrinyčia – pieva. 2 ha dydžio.

Kupstai – pieva. 1,5 ha dydžio.

Pamiškiai – pieva. 2 ha dydžio.

Nota – upelis. 3 km ilgio. „Retą vasarą išdžiūsta vietomis. Gilesnėse vietose vanduo neišdžiūsta”. „Išteka iš Antanaičių dv. prūdo ir įteka į Lomeną”.

Antanaičių pradžios mokyklos mokytojas Romualdas Augūnas 1937 m. užrašė Dubelių vienkiemio vietovardžius. Pateikėjas - Karolis Griesius, gimęs Klūsų kaime.

Šarka – pieva. Lygi, 15 ha dydžio. Apie 0,5 km į pietus nuo Dubelių vienkiemio.

Šmugelsčizna – dirva. Lygi, 10 ha dydžio. Apie 1 km į pietus.

Viršupka – pieva ir laukas. Kiek pakilusi, 10 ha dydžio. Apie 0,5 km į šiaurę.

Nota – upelis. Teka vakarine puse. Įteka į Lomeną.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 142.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos