Gajaučizna

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Gajaučizna (Gajewsz-na) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).

Gajaučizna, kaimas Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, 6 km į pietvakarius nuo Žiežmarių, 11 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių.

Turinys

Istorija

Gajaučiznos užusienis su 11 gyventojų ir 31 dešimtine žemės minimas 1836 m. sudarytame konfiskuoto Strėvininkų dvaro inventoriuje. Tais metais čia gyveno S. Zdanavičiaus šeima. 1848 m. Gajaučiznos užusienis su 2 sodybomis ir 53,57 dešimtinės žemės priklausė valstybiniam Kruonio dvarui. Užusienyje gyveno S. Zdanavičiaus ir B. Travinskio šeimos. 1897 m. kaime buvo 59 gyventojai, 58,78 dešimtinės žemės, 1923 m. - 10 sodybų, 54 gyventojai, 1931 m. - 12 sodybų, 61,77 ha žemės. Gajaučizna su 78,86 ha žemės į vienkiemius išskirstyta 1936 m. Didžiausio sklypo (14,3 ha) savininkai buvo Zdanevičiai. Kaime paplitusios Tamošiūno ir Zuzevičiaus pavardės. 1937 m. gyveno 63 gyventojai katalikai. 1945 m. žuvo partizanas R. Jakubauskas iš Gajaučiznos (gimęs 1916 m.). 1947 m. kaime - 15 sodybų, 97 gyventojai, 2000 m. - 9 sodybos, 12 gyventojų.

Vietovardžiai

Kairiškių pradžios mokyklos mokytojas Stanislovas Šlamas 1935 m. spalio mėnesį užrašė Gajaučiznos kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Jonas Tamošiūnas, gimęs šiame kaime.

Bakšys – pakili dirva. Keturkampė molynė. 0,5 ha dydžio. Nuo kaimavietės į rytus, prie Metelskų žemės.

Bendrės – pieva ir dirva. Juodžemis, dirva pakilesnėje vietoje. Apie 2,5 ha dydžio. Iš pietų - Revas, iš vakarų - Kairiškių žemė, iš šiaurės - Pūkinė. „Aukščiausioj vietoj, kalvos viršūnėje yra šaltinis. Netoli tos vietos, krante atsirado kitas šaltinis”.

Didelė pieva – pieva. Pakiluma su įkloniu, juodžemis. 1 ha dydžio. Nuo kaimavietės į pietus apie 300 metrų.

Gajaučizna, Mačiai – kaimas. Vietomis - molis, vietomis - juodžemis, nelygus paviršius. Apie 60 ha dydžio, 10 sodybų. Tarp Kairiškių ir Metelskų kaimų, 0,5 km nuo vieškelio Žiežmariai-Kalviai. „Šiuo laiku skirstomas į vienkiemius. Keičiant vardus žadama pavadinti Tamašiūnai“. „Pasakojama, kad Prancūzmečiu į kaimą rusai privarę daug prancūzų belaisvių ir juos tvartuose laikė. Prancūzai buvo be galo alkani: duodavo aukso už gabalą duonos”.

Kelias – kelias. 2 km ilgio. „Ateina nuo Kairiškių kaimo, eina per Gajaučiznos kaimą ir susikerta su Buividonių-Juknonių keliu”.

Kelias – kelias. Apie 1 km ilgio. Tarp Gajaučiznos kaimo ir Buividonių-Kairiškėlių kryžkelės.

Kupstynė – pieva su dirva. 1,5 ha dydžio. Iš vakarų - Paliepio miškas, iš pietų - Kairiškėlių kaimo žemė.

Margai – pieva su dirva. Apie 3 ha dydžio. Iš rytų - Metelskų žemė, iš vakarų - Pūkinė, Iš šiaurės - Kairiškių žemė. „Klampota kupstynė”.

Pas šulnelį – pieva. 0,5 ha dydžio. Nuo kaimavietės į vakarus apie 30 metrų. „Nuo neatmenamų laikų yra užsilikęs su egliniu rentiniu šulnelis. Nuo to ir vardas kilęs”.

Pievelė – pieva su dirva. 0,5 ha dydžio. Nuo kaimo į rytus, prie Metelskų žemės. „Ir pačiame vidurvasary gerai neišdžiūsta”.

Po kalnu – dirva su pieva. 0,5 ha dydžio. Pietuose - Kairiškių kaimo žemė. „Prie to vardo vietos yra aukštoka kalvelė (kalnas)”.

Pūkinė – dirva su pieva. Apie 2 ha dydžio. Iš šiaurės - Kairiškių žemė, iš pietų - Bendrės.

Revas – pieva su aukštais krantais. 0,5 ha dydžio. Kaimavietės vakaruose, prie Kairiškių kaimo žemės. „Revu teka vanduo, bet vasarą išdžiūsta”. „Revas ne kastinis, bet pačios gamtos padarinys. Labai panašus į kastinį griovį”. „Vardas kilęs iš to, kad ta vieta tęsiasi gilus griovis (revas)”.

Samanis – miškelis. 1 ha dydžio. Nuo kaimavietės į pietvakarius, prie Paliepio miško. „Aplinkui klampynė, o vidury sausa pati”.

Skynimas – klampus raistas su pieva ir dirva. 3 ha dydžio. Šiaurėje - Kairiškių žemė, vakaruose - Paliepio miškas. „Drėgnas raistas, beveik niekad neišdžiūsta”.

Vidupievis – pieva. 1 ha dydžio. Iš rytų - Bakšys, iš pietų - Didelė pieva.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 284.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos