Guobys Petras

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Širvintų bažnyčia ir jos klebonas Petras Guobys. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.
Kunigo Petro Guobio kapas Širvintų bažnyčios šventoriuje. R. Gustaičio nuotr. 2013 m. gegužės 11 d.

Guobys Petras (1915 m. lapkričio 3 d. Kijėlių k., Molėtų par. – 1988 m. birželio 19 d. Širvintose, palaidotas Širvintų bažnyčios šventoriuje) – kunigas, Kaišiadorių katedros vikaras ir mokyklų kapelionas.

1927 m. baigė Molėtų pradžios mokyklą ir įstojo į progimnaziją, kurią baigė 1931 m. pavasarį. Paskui mokėsi Utenos gimnazijoje. 1937 m. baigęs gimnazijos 7 klases, įstojo į Kauno kunigų seminarijos antrąjį licėjinį kursą. 1940 m. birželio 16 d. arkivyskupas Juozapas Skvireckas jam suteikė kunigo šventimus. Primicijas laikė Molėtuose, o 1940 m. rugpjūčio pabaigoje gavo paskyrimą vikarauti į Videniškius. 1941 m., vėl atsiradus galimybei mokykloje dėstyti tikybą, kun. p. Guobys skiriamas į Kaišiadoris katedros vikaru ir mokyklų kapelionu. Čia praleidžia porą metų. 1943 m. vasarą skiriamas Jiezno bažnyčios vikaru, o po metų – Aukštadvario antrosios bažnyčios rektoriumi ir mokyklų kapelionu. Po kelių mėnesių keliamas į Kirdeikius, o 1945 m. jau išvyksta į Širvintas klebonauti; vėliau paskiriamas ir dekanu. 1982 m. pasiprašė atleidžiamas iš klebono pareigų ir paliekamas altarista Širvintose. Laidotuvių pamaldoms rugpjūčio 22 d. vadovavo kardinolas Vincentas Sladkevičius, o pamokslą pasakė klasės ir kurso draugas kan. Jonas Mintaučkis, kuris buvo kalbėjęs ir jo primicijose prieš 48 metus.

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. – Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. – P. 267-269 (tekstas kan. J. Mintaučkio).

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos