Jagorovka

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jagorovka (Jegorόwka) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Jegorauka 1931 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Jagorovka (Jagoruvka, Jagorivka, Jegorauka-Jurginė, Jurgynės, Barsukai), kaimas Palomenės seniūnijoje, 4,5 km į šiaurės vakarus nuo Palomenės, 12 km į šiaurę nuo Kaišiadorių. Vakaruose ribojasi su Vadų mišku. Per kaimą teka Živinta.

Turinys

Istorija

Jagoruvkos užusienis, kuriame buvo 2 sodybos ir 17 gyventojų katalikų (F. Kačinskio ir A. Jurkevičiaus šeimos), paminėtas 1909 m. Gegužinės parapijos gyvenviečių sąraše. 1922 m. Barsukų (Jegorovkos) palivarkas, priklausęs A. Ekmanui, buvo paimtas valstybės žinion ir išparceliuotas kariškių, bežemių ir mažažemių reikalams. Dalis palivarko žemių atiteko gretimam Lomenių kaimui. 1922 m. išparceliuotas kariškių, bežemių ir mažažemių šeimoms Barsukų (Jegorovkos) palivarkas, priklausęs A. Ekmanui. 1923 m. Jagoruvkos viensėdyje buvo 10 sodybų, 43 gyventojai, 1931 m. Barsukų-Jegorivkos viensėdžiuose buvo 23 sodybos ir 90,11 ha žemės. 1937 m. Jegoraukos-Jurginės kaime gyveno 61 gyventojas. Iš jų 31 buvo katalikas ir 30 sentikių (7 šeimos). 1941 m. liepos 7 d. Bagdoniškių kaime kartu su kitais sovietiniais aktyvistais buvo sušaudyti Jagorovkos gyventojai A. Kasparavičius ir S. Žižliauskas, abu buvę Lomenių kaimo pogrindinės komunistinės kuopelės nariai nuo 1934 metų. 1947 m. kaime buvo 17 sodybų, 106 gyventojai, 2000 m. niekas negyveno.

Vietovardžiai

Lomenių pradžios mokyklos mokytoja Ona Lisauskaitė 1935 m. rugsėjo mėn. užrašė Jagorovkos vienkiemio vietovardžius. Pateikėjai - Boliesius Bėgonis ir Stanislavas Valkavičius, gimę Lomenių kaime.

Barsukai – ariama žemė. Paviršius lygus, šaltžemis. 12 ha dydžio. 2 km į pietus nuo Lomenių kaimo.

Artimoji pirkelė (vietinių žmonių vadinama Blišaja chatka) – ariama žemė. Paviršius lygus, šaltžemis. 3 ha dydžio. 2 km į pietus nuo Lomenių kaimo.

Tolimoji pirkelė (vietinių žmonių vadinama Dalšaja chatka) – ariama žemė. Paviršius lygus, šaltžemis. 2 km į pietus nuo Lomenių kaimo.

Jurgynės (vietinių žmonių vadinami Jagorovka) – viensėdžiai, 10 vienkiemių. 50 ha dydžio. 1 km nuo Lomenių kaimo.

Pušča – pievos ir ariama žemė. „Puščoj randasi Jagorovka”. „Buvo dideli miškai - dabar laikai [turėtų būti: laukai - aut. past.] ir žmonės gyvena”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 149.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos