Janulis Anastazas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Janulis Anastazas (1917 m. balandžio 22 d. Žeimių kaime, Šiaulių valsčiuje – 1989 m.lapkričio 15 d. Kaišiadoryse, palaidotas Šiluvos kapinėse) - vienuolis jėzuitas, vargonininkas, poetas, religinių raštų platintojas, Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis.

Gimė ūkininkų šeimoje – tėvai turėjo 36 ha žemės. Šeimoje, be Anastazo, augo dar trys vaikai. Mokėsi Ginkūnų pradžios mokykloje. 1933 m. išvažiavo į Kauną ir įstojo kandidatu į jėzuitų vienuolyną. 1935 m. įstojo į Pagryžuvio jėzuitų noviciatą. 1936 m. davė įžadus. Pagryžuvio jėzuitų namuose išbuvo iki vienuolyno uždarymo 1948 m. Po to pradėjo vargonininkauti Tytuvėnų bažnyčioje. 1949 m. gruodžio 14 d. A. Janulis buvo suimtas, jam iškelta baudžiamoji byla. Pareikštas kaltinimas, kad jis 1941 m. birželio 24 d., būdamas Kelmės rajono Pagryžuvio vienuolyno vienuoliu – jėzuitu, nuplėšė nuo vienuolyno pastato ir sunaikino Sovietinės valstybės vadovų portretus bei sovietinius plakatus ir ant vienuolyno bokšto iškėlė trispalvę Lietuvos vėliavą. Be to, saugojo pas save iki arešto parašytą „antitarybinio šmeižikiško turinio“ dienoraštį. 1950 m. birželio 10 d. Ypatingasis Pasitarimas prie SSSR Saugumo ministro RSFSR BK 58-10 straipsnį Janulį nuteisė 10 metų laisvės atėmimo. Iš įkalinimo vietos buvo paleistas 1955 m. gruodžio mėn. Grįžęs iš įkalinimo vietos, apie pusantrų metų vargoninkavo Dūkšto bažnyčioje Ignalinos rajone. 1958 m. išvažiavo vargoninkauti į Druskininkų miestą. Ten dirbo irgi apie pusantrų metų. 1959 m. rudenį išvyko vargoninkauti į Kirgizijos SSR Kanto rajono Liuksenburgo apylinkę. Kirgizijoje gyveno apie pusantrų metų. Uždarius bažnyčią, A. Janulis grįžo į Lietuvą ir pradėjo vargoninkauti Kaišiadorių katedroje.

1962 m. balandžio 14 d. A. Januliui iškelta baudžiamoji byla, o tų metų rugsėjo 12 d. jis buvo suimtas. Kaltintas tuo, kad „1959 m. pristatė dėžę su religinių apeigų reikmenimis, kurie buvo skirti perpardavimui“. Pats Janulis paaiškino, kad apeiginių daiktų nesiruošė pardavinėti: 1959 m., apie gruodžio mėnesį, važiuodamas vargonininkauti į Kirgiziją, nuvežė lagaminėlį su rožančiais ir žvakėmis, kuriuos perdavė, kad išdalintų tikintiesiems. 1963 m. balandžio 28 d. Janulis išteisintas, neįrodžius pateikto kaltinimo. A. Janulis Kaišiadorių katedroje vargonininkavo iki 1980 m.

1980 m. sausio 29 d. Janulis buvo suimtas Kauno geležinkelio stotyje, kai vežė išplatinti draudžiamą literatūrą – 60 knygų dviejuose lagaminuose.. Kitą dieną (sausio 30-ąją) Janulio namuose (Kaišiadorys, Tarybų g. 6) buvo atlikta krata. Rastos dvi portatyvinės rašomosios mašinėlės, antisovietinio turinio literatūra. Apkaltintas tuo, kad gyvendamas Kaišiadorių mieste, nuo 1979 m. sausio iki suėmimo gamino, platino ir saugojo platinimo tikslu antitarybinio turinio nelegalius leidinius ir kitokią panašaus turinio literatūrą. “Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką”, “Aušrą”, “Tiesos kelią”. Teisė Lietuvos SSR Aukščiausiojo teismo teisminė baudžiamųjų bylų kolegija, pirmininkaujant teismo nariui A. Pėstininkui. Teismas įvyko 1980 m. lapkričio 26 d. Kaišiadoryse. Teistas kartu su Birštono gyventoju Povilu Buzu. Kaltintas tuo, kad Nuo 1979 m. sausio iki 1980 m. sausio gamino, platino ir laikė savo namuose antisovietinio turinio leidinius. Nuteistas 3,6 m laisvės atėmimo griežto režimo pataisos darbų kolonijos. Kalėjo Mordovijoje. Paleistas į laisvę, nuo 1983 iki 1989 m. toliau vargonininkavo Kaišiadorių katedroje.

Nuo 1979 m. daugino ir platino pogrindinius periodinius leidinius: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“, „Aušra“, „Rūpintojėlis“ ir kitus; už tai 1980-1983 m. kalintas Mordovijoje.

Turinys

Kūryba

Rašė eilėraščius. 11 eilėraščių paskelbti tremtinių poezijos antologijoje „Tremtinio Lietuva“ (Tremtinio Lietuva: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990. – P. 262-269), periodikoje. 2002 m. išleistas poezijos rinkinys „Gyvenimo aidai“.

Valstybiniai apdovanojimai

1999 m. apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Karininko kryžiumi (po mirties).

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas. F. K-1. Ap. 58. B. P-12279. Janulio Anastazo baudžiamoji byla. T. 3. L. 2. Asmens kratos protokolas. 1980 m. sausio 29 d.; L. 3. Sulaikymo protokolas. 1980 m. sausio 29 d.; L. 10. Areštuotojo anketa. 1980 m. vasario 4 d.; L. 15, 16. Apžiūros protokolas. 1980 m. gegužės 17 d.; L. 17, 18. Apžiūros protokolas. 1980 m. gegužės 17 d.; L. 20-29. Kratos protokolas. 1980 m. sausio 30 d.; L. 71. Įtariamojo apklausos protokolas. 1980 m. vasario 5 d.; L. 177, 182. Nutarimas (pareikšti kaltinimą). 1980 m. rugsėjo 19 d.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas. F. K-1. Ap. 58. B. P-14141. Baudžiamoji byla. T. 3. L. 68, 69. Įtariamojo apklausos protokolas. 1980 m. vasario 4 d.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas. F. K-1. Ap. 58. B. P-14141. Baudžiamoji byla. T. 10. L. 228, 237. Nuosprendis. 1980 m. lapkričio 26 d.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas. F. K-1. Ap. 58. B. P-12279 Li. Nuteistojo Janulio Anastazo asmens byla. L. 4ap.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 89;
  • Tremtinio Lietuva: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1990. – P. 544-545.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos