Jonys Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Jonas Jonys apie 1965 m. LCVA
Jonas Jonys su prezidentu Valdu Adamkum Kaišiadorių vyskupijos kurijos namuose. 2002 m. gegužės 10 d. KšM
Birštono bažnyčia ir jos klebonas Jonas Jonys. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.

Jonys Jonas (1912 m. rugpjūčio 11 d. Dauguose, Alytaus r. – 2005 m. lapkričio 8 d. Kaišiadoryse, palaidotas Kaišiadorių katedros šventoriuje) - popiežiaus Garbės prelatas, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras, politinis kalinys.

Apie 1924-1926 m. mokėsi Daugų pradžios mokykloje, 1938 m. Kauno „Savišvietos“ institute baigė penkias reformuotos gimnazijos klases. Dėl lėšų stokos mokslą teko nutraukti ir dirbti raštvedžiu Daugų valsčiuje, o vėliau – Alytaus apskrities pašte. 1941 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. Pradžioje lankė tris licėjinius kursus, išlaikė abitūros egzaminus, o vėliau tęsė seminarijos studijas. 1948 m. įšventintas kunigu ir paskirtas Kaišiadorių parapijos vikaru, po mėnesio – Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleriu. Jo kunigystės pradžia sutapo su sunkiais pokario rezistencijos bei Bažnyčios persekiojimo laikais. Areštavus tuometinį vyskupijos valdytoją prel. Bernardą Sužiedėlį, Kaišiadorių rajono vykdomojo komiteto pirmininko įsakymu kancleris J. Jonys per 24 valandas turėjo apleisti Kuriją ir Kaišiadoris. Kun. J. Jonys klebonavo Aukštadvario (1949-1951), vėliau Birštono (1951-1957) parapijose. Pas kun. Jonį Birštone prieglobstį rado 1956 m. iš Mordovijos lagerio grįžęs Kaišiadorių vysk. Teofilius Matulionis. 1957 m. gruodžio 25 d. vyskupas Teofilius Matulionis savo koplyčioje, asistuojamas kun. Jonio ir kun. Juozapo Andrikonio, konsekravo vyskupu Vincentą Sladkevičių. Po šio įvykio kun. J. Jonys buvo suimtas ir ištremtas į Mordoviją, kur buvo kalinamas 1957-1960 m. Grįžęs iš tremties darbavosi Pivašiūnuose altarista (1960-1961), Molėtuose vikaru 91961-1962), Videniškyje klebonu (1962-1984). 1984-1995 m. buvo Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris, o 1995-2004 m. – Kaišiadorių vyskupo Juozapo Matulaičio generalvikaras. 2002 m. Kaišiadoryse išleista prel. J. Jonio knygelė „Iš mano atsiminimų“.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. R-181. Ap. 7. B. 10. Vokas Nr. 23. L. 1. Įskaitos kortelė; L. 4. Autobiografija. 1966 m. lapkričio 9 d.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 90.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos