Kasčiukiškės

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kasčiukiškės (Kościuszyszki) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Kasčiukiškių dvaro sodyba. 2012 m. A. Kurilienės nuotr.
Kasčiukiškių dvaro sodybos gyvenamasis namas. 2012 m. A. Kurilienės nuotr.

Kasčiukiškės (Kosčiukiškės, Kostiukiškės), kaimas Kaišiadorių apylinkės seniūnijoje, 8,5 km į šiaurės rytus nuo Kaišiadorių, 5,5 km į šiaurės vakarus nuo Žaslių. Per Kasčiukiškes teka Uternos upelis, Lomenos dešinysis intakas.

Istorija

Kasčiukiškių dvaras, priklausęs B. Rajeckiui, paminėtas 1567 m. sudarant Lietuvos kariuomenės pašauktinių sąrašą. 1689 m. dvaras priklausė M. D. Rajeckiui. 1795 m. Kasčiukiškių palivarke, priklausiusiame Paparčių (dabar Papartėliai) dvarui, buvo 1 sodyba ir 11 gyventojų. Apie 1860 m. dvare gyveno 22 gyventojai katalikai. Tuo metu dvarą sudarė medinis gyvenamasis namas - rūmai, tvartas, klėtis, sodininko namelis, plytų fabrikėlis ir grūdų sandėlis. 1847-1863 m. dvaras priklausė dailininkui Antanui Zaleskiui, vienam iš 1863 m. sukilimo organizatorių. Dėl to 1863 m. jo dvaras buvo sekvestruotas. 1865 m. sekvestras panaikintas, nes dvaras skendėjo skolose ir jo laikinasis valdytojas G. Zoštautas prašė leisti atsiteisti su kreditoriais. Vėliau paties A. Zaleskio prašymu dvaras buvo perduotas valdyti S. Romeriui, kuriam A. Zaleskis turėjo skolų. 1866 m. duomenimis, Kasčiukiškių palivarke - 1 sodyba ir 47 gyventojai (3 katalikai, 29 evangelikai, 15 stačiatikių). 1883 m. palivarkas priklausė grafui Tiškevičiui, o anksčiau priklausė grafams Chreptavičiams. 1897 m. dvare - 48 gyventojai ir 1313 dešimtinių žemės. 1923 m. Kosčiukiškių (Kaščiukiškių) dvaro sodyboje gyveno 64 gyventojai. Dvaras su 160,86 ha žemės 1926 m. išparceliuotas. Jam priklausė ir du atskirai esantys žemės sklypai - Zagrodnė ir Medynai. Visa dvaro žemė padalinta į dvi dalis: A. Steikūnui teko 80,13 ha, P. Steikūnui - 80,72 ha žemės. Vėliau jie žemę pardavė Mykolui ir Anelei Steikūnams. 1931 m. paminėtas Kastiukiškių dvaras ir viensėdis su 7 sodybomis ir 300,4 ha III rūšies žemės. Dvaro savininkas ir smulkaus kredito draugijos pirmininkas M. Steikūnas buvo Trakų apskrities ūkininkų atstovas nuo tautininkų bloko 1936 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimuose. 1941 m. įkalintas. 1941 m. į Altajaus kraštą ištremta A. Steikūnienė su 3 vaikais. A. Steikūnienė 1945 m. mirė, dvi dukros su šeimomis 1987 m. grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Kasčiukiškėse. 1941 m. pavasarį buvusio dvaro žemė priskirta Kaišiadorių tarybiniam ūkiui. 1947-1950 m. įkalinti 4 gyventojai. 1931 m. Kasčiukiškėse įkurta Janušonių pradžios mokykla. 1938 m. sausio 1 d. mokykla buvo 4 metų kurso, 2 komplektų, joje mokėsi 90 mokinių. 1949-1962 m. veikė septynmetė mokykla. Dabartinės mokyklos pastatas pastatytas 1964 m. 1959 m. kaime gyveno 64 gyventojai. 1973-1977 m. Mordovijoje kalėjo P. Petronis, nelegalios spaustuvės įsteigėjas. 1985 m. buvo 78 sodybos ir 213 gyventojų, 2000 m. - 87 sodybos ir 210 gyventojų. Buvusio dvaro sodyba - kultūros paminklas. Sodybą sudaro: medinis gyvenamasis namas, 3 mediniai kumetynai, 2 medinės daržinės ir žemėmis apipiltas betoninis rūsys. Parke auga vietinės kilmės medžiai. Yra išlikusi dalis sodo ir 2 tvenkiniai; didesnis tvenkinys užima 3 ha plotą.

1917 m. vasario 16 d. kaime gimė Jonas Cvilikas, komunistas nuo 1938 m. Pogrindinį darbą dirbo Kaune. 1938–1940 m., tarnaudamas Lietuvos kariuomenėje, priklausė kareivių komunistų kuopelei. 1940–1941 m. Trakų apskrities milicijos skyriaus darbuotojas. 1942–1944 m. Raudonosios armijos 16–osios lietuviškosios divizijos karys. Nuo 1944 m. dirbo partinį ir ūkinį darbą Trakuose, Joniškyje.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 39-40.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos