Kolas Povilas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kolas Povilas (g. 1869 m. Radišiuose, Jūžintų valsč. – 1916 m. liepos 31 d. Kiaukliuose, Širvintų apskr.) - kunigas, Gegužinės klebonas, knygnešys.

Įšventintas į kunigus 1896 m. Paskirtas Švenčionių vikaru. 1898-1906 m. – Valkininkų klebonas. Žandarų užverbuotas agentas Pranas Petrusevičius savo 1900 m. spalio 19 d. pranešime Vilniaus gub. žandarų valdybai rašė, kad Kolas palaikė ryšius su dvarininku Donatu Malinausku, taip pat Jiezno klebonu Mykolu Masiuliu, Butrimonių klebonu Kazimieru Daukša, Dusmenų – Kazimieru Valentinu, Žaslių klebonu Kazimieru Kibeliu ir vikaru Benediktu Krištaponiu. Šie asmenys dalyvaudavo susitikimuose, kuriuos agentas pavadino „literatiškais pasikalbėjimais“. Susitikimai vykdavo pas D. Malinauską arba pas vieną iš kunigų. Šio ratelio nariai lietuvių spaudos gaudavo iš Stakliškių parapijos knygnešio [pavardė nežinoma] ir iš Suvalkijos knygnešių. 1906 m. perkeltas klebonu į Gegužinę, 1909 m. – į Kiauklių filiją.

Literatūra

  • Kaluškevičius B., Misius K. Lietuvos knygnešiai ir daraktoriai 1864-1904. – Vilnius: „Diemedžio leidykla“, 2004. – P. 250.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos