Kralikauskas Juozas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Elenos Bukelienės monografija apie Juozą Kralikauską (Vilnius, „Tyto alba“, 2002 m.)
Juozo Kralikausko kapas Kietaviškių bažnyčios šventoriuje. 2011 m. R. Gustaičio nuotr.

Kralikauskas Juozas (1910 m. spalio 9 d. Kareivonyse (Žiežmarių valsčius) – 2007 m. sausio 25 d. Vilniuje) – Lietuvos rašytojas.

Turinys

Biografija

Tėvai - smulkūs ūkininkai, turėję 7 ha priesmėlio žemės. Pirmiausia mokėsi pas ūkininkus. Savaitę pas vieną, savaitę pas kitą. Vėliau (apie 1920 m.) Kietaviškių klebonas Kajetonas Čepanas vaikus mokyti leisdavo klebonijos salėje, kur ir buvo baigti pradiniai mokslai. Toliau mokėsi Žiežmarių keturklasėje mokykloje, kurią baigęs įstojo į Kauno „Aušros“ berniukų gimnazijos penktą klasę. Per porą mėnesių suspėjo ten pagarsėti kaip labai gerų rašinių autorius.

1928 m. baigė S. Daukanto mokytojų seminariją Kaune, 1940 m. – VDU Humanitarinių mokslų fakultetą. Mokytojavo Veprių, Žiežmarių ir Vaiguvos pradinėse mokyklose bei Kauno Marijos Pečkauskaitės gimnazijoje. Nuo 1929 m. žurnalo „Lietuvos mokykla“ bendradarbis, vėliau redaktorius. Norėjo būti karininkas, todėl įstojo į Karo mokyklą. 1932 m. rugsėjo 15 d. ją baigus (VII aspirantų laida) suteiktas pėstininkų atsargos jaunesniojo leitenanto laipsnis ir paleistas į pėstininkų karininkų atsargą.

1940-1941 m. mokytojavo Vilkaviškio gimnazijoje, 1941-1942 m. dirbo vyr. referentu Švietimo ministerijos Pedagoginio mokslo departamente, 1942-1944 m. – Kauno 10 gimnazijos direktoriumi. Karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją. 1945-1946 m. lietuvių gimnazijos Vysbadene direktorius, 1946-1947 m. mokytojavo lietuvių gimnazijoje Kaselyje. Emigravus į Kanadą 1952-1953 m. Kanados lietuvių bendruomenės švietimo komisijos narys, 1954-1955 m. kultūros fondo sekretorius, 1957-1959 m. pirmininkas. 1958-1963 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės reikalų valdybos narys kultūros klausimais.

1996 m. kovo 7 d. sugrįžo į Lietuvą.

Knygų „Septyni kalavijai“ (1937), „Urviniai žmonės“ (1954), „Šviesa lange“ (1960), istorinių romanų trilogijos „Titnago ugnis“ (1962), „Vaišvilkas“ (1971) ir kt. autorius. Vyriausias romano autorius, 91 m. 7 mėn. 29 d. amžiaus parašęs romaną „Dinastijos širdis“ (Lietuvos rekordas, diplomas Nr. 150).

Apdovanotas DLK Gedimino 5 laipsnio ordinu (1999), Kanados lietuvių bendruomenės kultūros veikėjo premija (1995).

Pirmoji žmona – Felicija Veržbavičiūtė (1915-1943), sūnus Virgilijus (1938), Juozas (1938-1941); antroji žmona – Vanda Ivaškevičiūtė (m. 1996).

Bibliografija

 • Septyni kalavijai: - Kaunas: Žinija, 1937 m. Novelės.
 • Urviniai žmonės. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1954 m. Apysaka.
 • Šviesa lange. - London: Nidos knygų klubas, 1960 m. Romanas.
 • Titnago ugnis - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1962 m. Romanas.
 • Mindaugo nužudymas. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1964 m. Romanas.
 • Vaišvilkas. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1971 m. Romanas.
 • Tautvila. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1973 m. Romanas.
 • Martynas Mažvydas Vilniuje. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1976 m. Romanas.
 • Įkaitę Vilniaus akmenys. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1979 m. Romanas.
 • Po ultimatumo. - Chicago: Lietuviškos knygos klubas, 1980 m. Romanas.
 • Ąžuolai piliakalnyje: devynių istorinių romanų gelmenys ir problemos. - Torontas: Tėviškės Žiburiai, 1984 m.
 • Vėlinės. - Torontas: Tėviškės Žiburiai, 1988 m. Apysaka.
 • Įkaitę Vilniaus mūrai. - Vilnius: „Vaga“, 1991 m. Apysakos.
 • Psichologijos įvadas. - Kaunas: „Šviesa“, 1993 m.
 • Titnago ugnis. - Vilnius: „Vyturys“, 1993 m. Istoriniai romanai.
 • Mindaugas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1995 m.
 • Urviniai. - Vilnius: „Vaga“, 1996 m. Apysaka ir novelės,
 • Mažvydas. - Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1997 m. Romanas.
 • Mindaugo kapas. - Vilnius: „Tyto alba“, 2000 m. Romanas.
 • Dinastijos žūtis. - Vilnius: „Tyto alba“, 2002 m. Romanas.

Juozo Kralikausko knygos

Literatūra

 • Bukelienė Elena. Juozas Kralikauskas. - Vilnius: „Tyto alba“, 2002. - 221 p.
 • Lietuvos nacionalinio muziejaus biblioteka – 13. Lietuvos kariuomenės karininkai 1918-1953. IV tomas. – Vilnius, 2004. – P. 261.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos