Kunigėlis Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kunigėlis Jonas (1880-1932 m. vasario 13 d.) – kunigas, laikinas Kruonio klebonas.

Kilęs iš Utenos krašto, pasiturinčios ir šviesios šeimos. 1905 m. šitie Kunigėliai dalyvavo ir net vadovavo įvykiams. Pasimokęs pradžios mokykloje ir baigęs progimnaziją Dvinske (dabar Daugpilis), Jonas 1902 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. Vyskupas E. Roppas 1906 m. pavasarį įšventino jį kunigu.

Turinys

Kunigavimo vietos

1906-1907 m. – Dysnos vikaras

1907-1909 m. – Volkovysko (Baltarusija) vikaras

1909 m. – laikinas Kruonio klebonas

1909-1911 m. - laikinas Dubingių klebonas

1911-1918 m. – Šešuolių klebonas

1918-1924 m. – Nemaniūnų klebonas

1924 m. – Nedzingės klebonas

1924-1925 m. – Stakliškių klebonas

1925-1929 m. – Labanoro klebonas

1929-1930 m. – Kernavės klebonas.

Jonas Kunigėlis Kruonyje

1909 m. laikinu Kruonio klebonu buvo kun. Jonas Kunigėlis. Leidinyje „Šaltinis“ tuo laiku buvo rašoma, kad klebonas gyvena samdomuose namuose. Neretai pačiam ir pietus tekdavo pasigaminti. Iš parapijiečių surinkęs kelis šimtus rublių, Vilniuje nupirko fisharmoniją, arnotus, šventųjų paveikslus koplytėlei papuošti. „Žodžiu, vargsta jisai čia, kaip koksai misijonoris Afrikos gilumoje.“ Kaip pažymėta, klebonui buvo ramu tik todėl, kad lenkų parapijoje nebuvo daug – apie 200 (iš viso būta apie 2000 parapijiečių). Tais pačiais metais kun. J. Kunigėlis iš Kruonio buvo iškeltas.

Apie Joną Kunigėlį

„Trejus metus kun. J. Kunigėlis Baltarusijoje grūmėsi su lenkininkais, būdamas Dubingiuose teisme liudijo prieš Joniškio poną Zajančkovskį. Šešuoliuose buvo ramiau: steigė mokyklas, bet puldinėjo vokiečius okupantus, o Nemaniūnuose supirkinėjo savo vyrams ginklus… 1918 m. pabaigoje organizavo savivaldybę, policiją, ginklavo savanorius. Išsigandę žmonės prašė tokį kleboną iš jų paimti. Nedzingėje, kur garsių Žilinskių dvaras, o bažnyčioje palaidotas arkiv. Vaclovas Žilinskis, jis susipyko su ponais ir turėjo išvažiuoti; Stakliškėse ir Labanore nesutarė su parapijiečiais ir tarnais. Kernavėje jautėsi nesaugus, naktimis nemiegojo ir vis nešiojosi su savimi kirvį...Vysk. J. Kukta 1930 m. liepos mėn. atšaukė jį iš Kernavės ir kaip Molėtų rezidentui leido gyventi pas gimines. Čia jis 1932 m. ir mirė turėdamas tik 52 metus. Kunigu išbuvo 26 metus.“

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. – Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. – P. 45.
  • Kronįs (Trakų apskr.). (Vilniaus gubernija) // Šaltinis. – 1909 balandžio 27 (14), Nr.16, p. 252.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos