Kuzinevičius Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kuzinevičius Jonas (slapyvardis Kazimieraitis). (1913 m. gegužės mėn. Burbiškių kaime, Žiežmarių valsčiuje - 1946 m. birželio 13 d. Kaukinės miške) - partizanų kuopos vadas.

Tai itin dramatiško likimo šeima. Kuzinevičiai paliko ryškią žymę Kaišiadorių krašto pokario istorijoje. Ignas Kuzinevičius (g. 1880 m.) turėjo penkis sūnus (Jonas, Antaną Igną, Mykolą ir Stasį) ir vieną dukrą Eleonorą, kuri buvo vyriausia šeimoje. Visi jo penki sūnūs žuvo: keturi partizaninėje kovoje, vienas įkalintas lageryje.

J. Kuzinevičius tarpukariu Lietuvos kariuomenėje tarnavo 3-ame artilerijos pulke, turėjo puskarininkio laipsnį.

Sugrįžus sovietinei okupacijai, jau 1944 m. vasarą J. Kuzinevičiaus brolis Mykolas subūrė partizanų būrį. Nuo 1944 m. rugpjūčio 1 d. į šio būrio sudėtį įėjo ir J. Kuzinevičius. M. Kuzinevičiui tapus kuopos vadu, Jonas buvo paskirtas vadovauti būriui. Nuo 1946 m. tapo 1-os veikimo kuopos vadu.

1946 m. birželio 12 d. NKVD Žiežmarių poskyrio informatoriai "Lyda" ir "Nevas" pranešė apie partizanų stovyklą Kaukinės miške. Žiežmarių valsčiaus MVD skyrius pravedė čekistinę–karinę operaciją Kaukinės k. rajone. Operacijos metu žuvo du "Serbento" būrio partizanai: J. Kuzinevičius ir Juozas Barulis iš Strošiūnų kaimo (Žiežmarių vals.). Taip pat operacijos metu sužeistas ir gyvas paimtas Vytautas Bukinas-Vytas iš Naujųjų Kietaviškių k. (Žiežmarių vals.).

Žuvusiųjų kūnai buvo išniekinti Žiežmariuose. 1991 m. rugpjūčio 17 d. perlaidoti Kaišiadorių partizanų kapinėse.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–1, ap. 58, b. 31035/3.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 3–5.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 131, 132, 600.
  • Abromavičius S. Didžioji Kova. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 132.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 675, 693, 729, 847.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 559.
  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 267
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 34.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos