Kuzinevičius Mykolas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Kuzinevičius Mykolas (slapyvardis Serbentas). (1917 m. rugpjūčio mėn. Burbiškių kaime, Žiežmarių valsčiuje - 1946 m. rugsėjo 26 d. Naujosios Slabados kaime) - partizanų bataliono vadas.

Tai itin dramatiško likimo šeima. Kuzinevičiai paliko ryškią žymę Kaišiadorių krašto pokario istorijoje. Ignas Kuzinevičius (g. 1880 m.) turėjo penkis sūnus (Mykolą, Antaną, Joną, Igną ir Stasį) ir vieną dukrą Eleonorą, kuri buvo vyriausia šeimoje. Visi jo penki sūnūs žuvo: keturi partizaninėje kovoje, vienas įkalintas lageryje.

M. Kuzinevičius tarpukariu buvo Lietuvos kariuomenės husaru, vėliau tapo policijos jaunesniuoju karininku. Vokiečių okupacijos metais nurodė priešiškai nusiteikusius komunistus Baraduliną, Kuznecovą, Semenkovą, Terentjevą, Karengą, Loginovą, tačiau jų buvo pasigailėta. Po karo daugelis jų tapo stribais.

Sugrįžus sovietinei okupacijai, jau 1944 m. vasarą M. Kuzinevičius subūrė tuos, kurie norėjo priešintis ginklu. Nuo pat pradžių tapo būrio vadu. Susikūrus keliems būriams buvo paskirtas kuopos vadu. Būriui vadovauti buvo paskirtas brolis Jonas Kuzinevičius-Kazimieraitis. Nuo 1946 m. buvo paskirtas bataliono vadu.

Jo vadovaujami partizanai veikė trijų valsčių riboje: Semeliškių, Padvarionių ir Žiežmarių. M. Kuzinevičiaus būrį sekti ir likviduoti buvo pavesta šaltiniams "Ninai", "Gornyj" ir "Pukalskui".

1946 m. rugsėjo 26 d. auštant Kaišiadorių apskrities MVD skyriaus kareiviai Naujosios Slabados k. (Žiežmarių vals.) gyventojo Boliaus Šriupšos namuose pravedė patikrinimą. 7 val. ryto daržinėje buvo surasti trys partizanai. Susišaudymo metu du partizanai, būrio vadas M. Kuzinevičius ir Pranas Taletavičius-KlajūnasBalceriškių k. (Žiežmarių vals.) buvo nužudyti. Trečiajam paėmus ūkininko arklį, pavyko sėkmingai pasitraukti.

Žuvusiųjų palaikai buvo išniekinti Žiežmariuose. 1991 m. rugpjūčio 17 d. perlaidoti Kaišiadorių kapinėse.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 942, l. 110-112.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 131, 132, 600.
  • Abromavičius S. Didžioji Kova. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 34.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 674, 692, 693, 694, 695, 729.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 4 d. - Vilnius: Margi raštai, 2004. - P. 559, 560.
  • Kasparas K. Lietuvos karas. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 476.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 34.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos