Laisvės paminklas Žiežmariuose

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Šventė prie Laisvės paminklo Žiežmariuose. Pirmas iš dešinės – Žiežmarių rabinas Izraelis Tanchunas Fortmanas, antras – Žiežmarių pradžios mokyklos Nr. 2 (žydų) vedėjas Mauša Šeiferis. XX a. 4 dešimtmetis. KšM.
Paminklo postamento projektas. 1932 m. LCVA
Šventė Žiežmarių aikštėje prie Laisvės paminklo. XX a. 4 dešimtmetis. KšM.

Laisvės paminklas Žiežmariuose stovi miestelio aikštėje, priešais bažnyčią, prie Kauno ir Vilniaus gatvių sandūros.

Turinys

Istorija

Iš pradžių tai buvo Nepriklausomybės dešimtmečio obeliskas, pastatytas 1928 m.; ne visai pabaigtas. 1932 m. nuspręsta jo vietoje pastatyti naują paminklą, kuris gerokai tuo metu aplenkėjusiems Žiežmarių apylinkių gyventojams primintų Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę. 1932 m. spalio 20 d. buvo patvirtintas naujo paminklo projektas. Paminklo autorius – Adomas Jakševičius. Netrukus paminklas buvo pastatytas ant betoninės laiptuotos pakylos. Postamentas (aukštis – 6,65 m) buvo kryžiaus skerspjūvio, viršuje laiptuotas. Ant jo stovėjo gipsinė angelo statula. Postamento priekinės pusės apačioje buvo pritvirtintos 2 skydo pavidalo plokštės – viršutinė buvo su Vyčio, apatinė – su Žiežmarių herbo reljefais. Paminklą iš šonų juosė dekoratyvinės sienelės su stulpeliais (aukštis 0,96 m) galuose. Jų vidinės plokštumos buvo papuoštos reljefiniais Vyčio kryžiais. XX a. 5 dešimtmečio antroje pusėje statulą šūviais apgadino stribai. Vėliau ji vietos valdžios nurodymu buvo nugriauta ir užkasta. 1956 m. buvo suskaldytas ir postamentas. Jo liekanas nuvežė prie Strėvos ir užkasė.

Paminklo atstatymas ir pašventinimas

Laisvės paminklas 1991 m. G. Naudžiūno nuotr.

1989 m. vasario 16 d. paminklo vietoje buvo pastatytas akmuo su įrašu: „Čia bus atstatyta Laisvės statula“. 1991 m. paminklas buvo atstatytas. Laisvės paminklo autorė – dailininkė V. Venckūnienė, o paminklo architektūrinės dalies autorius – architektas A. Sprindys. 1991 m. gruodžio 26 d. paminklas buvo pašventintas. Dalyvavo tuometinis Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios tarybos pirmininkas V. Landsbergis, Aukščiausiosios tarybos deputatai: operos solistė N. Ambrazaitytė, monsinjoras A. Svarinskas, kompozitorius J. Juzeliūnas. Atstatytas paminklas nuo ankstesnio šiek tiek skiriasi – ant postamento nėra skydų su Vyčio ir Žiežmarių herbais bei datų.

Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1539. Ap. 1. B. 68. L. 484.

Literatūra

  • Banionis J. Žiežmariai. Laisvės paminklas // Nukentėję paminklai / sudarė M. Skirmantienė, J. Varnauskas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1994. – P. 39-40;
  • Laisvės paminklas Žiežmariuose // Sąjūdis (Kaišiadorys). – 1992 sausio 25 – vasario 8, p. 1;
  • Vytauto Landsbergio kalba, pasakyta per laisvės paminklo pašventinimo iškilmes Žiežmariuose 1991 12 26 // Sąjūdis (Kaišiadorys). – 1992 sausio 25 – vasario 8, p. 1;
  • Monsinjoro Alfonso Svarinsko pamokslas, pasakytas šventų Mišių metu Žiežmariuose Laisvės paminklo pašventinimo iškilmėse // Sąjūdis (Kaišiadorys). – 1992 sausio 25 – vasario 8, p. 2, 4.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos