Lekavičiūtė Genė

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Lekavičiūtė Genė (slapyvardis Saulutė). (1926 m. Joniliškių kaime, Kruonio valsčiuje - 1948 m. gegužės 27 d. prie Joniliškių kaimo) - partizanė.

Petro ir Antaninos (g. 1901 m.) Lekavičių šeimoje augo 8 vaikai: sūnūs Zigmas (g. 1922 m.), Vytautas (g. 1923 m.), Juozas (g. 1921 m.), Albinas (g. 1925 m.) ir Pranas (g. 1932 m.) bei dukros Anelė, Genė ir Marytė (g. 1929 m.).

Tai kone vienas iškalbingiausių patriotinės šeimos pavyzdžių Kaišiadorių apylinkėse. Į partizanų gretas įsiliejo 4 broliai, netrukus pas partizanus pasitraukė ir sesuo Genė. Visi jie priklausė Antano Praškevičiaus-Narsuolio kuopai. Pirmasis žuvo brolis Albinas (1946 m. Gojaus miške), po jo kartu žuvo broliai Zigmas ir Juozas (1947 m. Ąžuolynės kaime), brolio Vytauto žūties vieta ir data nėra žinoma.

1948 m. gegužės 27 d. Kruonio valsčiaus MGB skyriaus kariuomenė ir stribai pravedė čekistinę-karinę operaciją Joniliškės k. miškų masyvo rajone. Miško apieškos metu pelkėje buvo surasta specialiai įrengta palapinė, kurioje slėpėsi 4 partizanai (iš jų – dvi moterys). Partizanams mėginant pasitraukti, įvyko susišaudymas, kurio metu žuvo Genė Lekavičiūtė, Leonas Krasauskas-Žalgiris iš Vicių k. (Aukštojo Panemunio vals.) ir Pranas Gervickas-PapartisSaulučių kaimo (Kruonio vals). Sužeista ir gyva paimta buvo Eugenija Araitė iš Stakliškių vals.

Likusius šeimos narius nelaimės ir toliau neapleido. 1949 m. balandžio 14 d. į Irkutsko sr., Kirovo r. buvo ištremta Z. Lekavičiaus mama Antanina, sesuo Marytė ir vienintelis likęs gyvas brolis Petras. 1955 m. mama mirė tremtyje. Į Lietuvą, 1958 m. sugrįžo tik Marytė ir Petras.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 96-99.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 113-115, 604.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 33.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos