Mackūnai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Mackūnai (Mackuny) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte des westlichen Rußlands. O. 22. Kowno.
Mackūnai (Baurai) 1931 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Mackūnai (Baurai), kaimas Palomenės seniūnijoje, 10 km į vakarus nuo Palomenės, 12 km į šiaurės vakarus nuo Kaišiadorių, Būdos miške.

Turinys

Istorija

Mackūnai paminėti 1744 m. Rumšiškių parapijos gyvenviečių sąraše. Vietiniai gyventojai kaimą dažnai vadina ir Baurais. 1923 m. kaime - 18 sodybų, 115 gyventojų. Kaimas (107,2 ha žemės) į vienkiemius išskirstytas 1926 m. Didžiausio sklypo (13,28 ha) savininkas - J. Ambroževičius. Paplitusios pavardės - Sidaras, Žukauskas, Ambroževičius. II pasaulinio karo metu vokiečiai įkalino A. Sidarą už medžioklinio šautuvo laikymą. 1942 m. priverstiniams darbams į Vokietiją buvo išvežti 2 gyventojai. Po Antrojo pasaulinio karo Mackūnuose buvo partizanų susibūrimo vieta. Šio kaimo apylinkėse veikė „Perkūno“ partizanų būrys. Iš šio kaimo kilęs Rumšiškių valsčiaus partizanų vadas Jonas Ožeraitis (slapyvardis Vaidotas), gimęs 1925 m. Jis buvo baigęs 4 klases. 1944 m. lapkritį dezertyravo iš sovietinės armijos. 1948 m. gegužės 25 d. Rumšiškių valsčiaus MGB gavo pranešimą, kad J. Ožeraitis ruošiasi susidoroti su Rumšiškių valsčiaus „liaudies gynėju“ B. Sidaru iš Mackūnų. Prie M. Sidarienės namo buvo surengta pasala. Po dviejų dienų įvykusiame mūšyje buvo nušautas Rumšiškių valsčiaus „liaudies gynėjų“ būrio vadas Archipočevas. Pats Ožeraitis buvo sužeistas. Jo būrį rėmė Mackūnų gyventojai J. Ambraževičius, jo žmona Marytė, 1946 m. už ryšius su partizanais nuteista 8 metus kalėti, V. Matulevičius, J. Ožeraičio dėdienė O. Ambraževičienė. J. Ožeraičio būryje nuo 1948 m. rugpjūčio buvo Mackūnų gyventoja S. Piliponytė (slapyvardis Rūta), gimusi 1928 m. Suimta 1948 m. spalio 8 dieną. 1948 m. J. Ožeraitis Rumšiškių apylinkėse liko vienintelis ir pats aktyviausias partizanas. Jo ieškoti buvo užverbuotas visas būrys agentų, tarp jų ir J. A., užverbuotas 1948 m. birželio 15 dieną. J. Ožeraitis buvo suimtas 1948 m. spalio 28 d. Iš viso 1947-1948 m. įkalinti 2 partizanai iš Mackūnų. 1947-1951 m. įkalinti 6 gyventojai, 1948 m. ištremti 4 gyventojai (Žičiai ir B.Gerbauskas), 1949 m. ištremti 6 gyventojai (Ambraževičiai, Žičiai). 1947 m. kaime buvo 16 sodybų, 71 gyventojas, 2000 m. - 4 sodybos, 6 gyventojai. Kaime yra kapinės.

Vietovardžiai

Kieliškių pradžios mokyklos mokytoja Julija Zabarauskienė 1935 m. spalio mėnesį užrašė Mackūnų kaimo vietovardžius.

Didis šmotas – ariama žemė, apie 5 ha dydžio. Kaimo pietinėje dalyje. Žemės sklypas, įsiterpęs į valdišką mišką.

Kaušos pieva – pieva, ariama žemė, apie 6 ha dydžio. Kaimo vakaruose.

Mackūnai, Baurai – kaimas, apie 130 ha dydžio, 21 gyventojas. „Baudžiavos laikais žemė priklausiusi ponui vad. Bauru”.

Nevėdžia – upelis, tekantis kaimo šiaurės rytine puse. Išteka iš valdiško miško prie Livintų kaimo. Įteka į Želvą už Mackūnų kaimo.

Ožio revas – ariama žemė, dalis pievos. Apie 5 ha dydžio. Kaimo šiaurinėje dalyje. „Toj vietoj, per medžioklę, buvęs nušautas, iš miško išbėgęs, ožys”.

Prūdeliai – pieva, apie 3 ha dydžio. Kaimo šiaurinėje dalyje. „Tekanti pro šalį Želva buvusi užtvenkta baltiniams plauti, gyvuliams girdyti ir t. t.”.

Pavalkys, Užkapinis – pieva ir ariama žemė, apie 10 ha dydžio. Kaimo pietinėje dalyje. „Nuo kaimo už kapinėlių yra dalis valdiško miško, įsiterpus tarp privačių laukų, vadinama Valka. Nuo to laukai – Pavalkys”.

Skynimai (Skynymai) – ariama žemė, apie 5 ha dydžio. Kaimo rytinėje dalyje.

Želva – upelis, tekantis kaimo šiaurės vakarine puse. Vasarą išdžiūsta. Išteka iš Vadų girininkijos miškų. Įteka į Šešuvos upelį Būdų kaimo laukuose.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas;

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 155.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos