Maisiejūnų, Surgantiškių pilkapynas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Maisiejūnų, Surgantiškių pilkapyno vaizdas. 2011 m. A. Kurilienės nuotr.

Maisiejūnų, Surgantiškių pilkapynas yra Kruonio seniūnijoje, Maisiejūnų kaime, 1,45 km į vakarus nuo Seibutų kaimo kapinių, 0,7 km į pietvakarius nuo Rumšiškių–Jiezno kelio tilto per Strėvos upę ir 0,3 km į pietvakarius nuo Strėvos kairiojo kranto, 0,5 km į šiaurę nuo TadaravosSurgantiškiųKruonio HAE ir AtmainųMaisiejūnų kelių kryžkelės.

Pilkapynas yra ant 150x50 m dydžio kalvos, apaugusios įvairiais krūmais. Pilkapiai pilti gana arti vienas kito. Iš viso buvo 43. Pilkapių sampilai buvo 5–10 m skersmens (tik pilkapis Nr. 22 – 13 m skersmens), iki 1 m aukščio. Dalis pilkapių suplokštėję, jų sampilai vos žymūs.

Pilkapiai suplokštėję, iškasinėti lobių ieškotojų.

Pilkapynas yra kultūros paminklas.


Turinys

Padavimai, pasakojimai

Žmonės pilkapius vadino Kapinėlėmis. Pasakota, kad juose palaidoti prancūzai.

1935 m. Valstybės archeologijos komisijos anketoje rašoma, kad pilkapyne buvo 75 0,5–1,5 m aukščio ir 5–8 m skersmens pilkapiai.


Tyrinėjimai

Maisiejūnų, Surgantiškių pilkapyno situacijos planas (Butėnas, 1998, p, 163, pav. 1)

Duomenys liudija, kad pirmieji megėjiški kasinėjimai pilkapyne buvo vykdyti dar XIX a. pabaigoje. 1894 m. vieną pilkapį kasinėjo žemės savininkas; visai negiliai jis radęs spalvotų karoliukų.

Valstybės archeologijos komisijos anketoje nurodoma, kad 2 pilkapius, buvusius į pietus nuo pilkapyną kertančio keliuko, tarpukariu kasinėjo vietos mokytojas. Jo teigimu, pilkapiai buvo kasinėti ir anksčiau. Jis pasakojo radęs neaiškios paskirties surūdijusį geležies gabalą. Pilkapiuose buvę griautiniai palaidojimai, o sampiluose – po tris akmenų vainikus.

1953 m. pilkapyną aplankė P. Kulikausko vadovaujama žvalgomoji ekspedicija. 1977 m. pilkapyną žvalgė M. Černiauskas, 1982 m. - B. Dakanis ir J. Balčiūnas.

Pilkapyno tyrimai vykdyti 1971 ir 1986-1989 m. 1971 m. pilkapyną tyrinėjo E. Butėnienė. Buvo ištirti 5 pilkapiai, kuriuose rasta griautinių kapų ar jų liekanų. 1986-1989 m. tyrimus tęsė E. Butėnas. Buvo ištirta 17 pilkapių, kuriuose taip pat rasta griautinių palaidojimų bei du degintiniai kapai.

Iš viso pilkapyne ištirti 22 pilkapiai.


Laidosena

Pilkapyje Nr. 3 rasto griautinio vyro kapo įkapės: skydo umbas, lankinė segė ir sagtis. S. Mikšaitės pieš. (Kurilienė, 2009, p. 198)

Beveik visų tirtų pilkapių, 0,2–0,4 m gylyje, centrinėje dalyje buvo 1,2x2,3x 3x5 m dydžio akmenų grindiniai. Sampilai apkrauti akmenimis. Surasta 17 griautinių kapų. Nedeginti mirusieji buvo palaidoti po vieną pilkapių centrinėje dalyje. Mirusieji laidoti aukštielninki, prie šonų ištiestomis rankomis, suglaustomis kojomis, orientuoti galvomis šiaurės vakarų kryptimi.

Aptikti ir 2 degintiniai kapai, įkasti į tuos pačius pilkapius kaip ir griautiniai kapai. Sudeginti kaulai buvo paskleisti arba supilti į krūveles, virš jų sudėtos apdegusios įkapės.

Beveik visi pilkapiai dar priešistorėje (maždaug I tūkstantmečio viduryje) buvo iškasinėti lobių ieškotojų, kurie prisikasdavę iki galvos ir krūtinės, susirinkdavo įkapes.


Griautiniai kapai bei vienas degintinis kapas datuojami I tūkstantmečio II ketvirčiu – viduriu, vienas degintinis kapas – XII–XIII a.


Šaltiniai

 • Butėnas E. Maisiejūnų pilkapyno, Kaišiadorių raj., 1987 m. archeologinių tyrinėjimų dienoraštis. 1987. LIIR. B. 1320.
 • Butėnas E. Maisiejūnų pilkapyno, Kaišiadorių raj., 1988 m. archeologinių tyrinėjimų dienoraštis. 1988. LIIR. B. 1551.
 • Butėnas E. Maisiejūnų pilkapyno, Kaišiadorių rajone, 1986 m. archeologinių tyrinėjimų dienoraštis. 1986. LIIR. B. 1287.
 • Butėnienė E. Maisiejūnų pilkapyno, Kruonio apyl., Kaišiadorių raj. kasinėjimų 1971 m. liepos mėn. 7 d. – rugpjūčio 3 d. dienoraštis. 1971. LIIR. B. 405.
 • Černiauskas M. Kaišiadorių raj. 1977 m. archeologijos paminklų kartografavimo ekspedicijos ataskaita. 1977. KPCA. F. 27. Ap. 1. B. 61, p. 6.
 • Dakanis B., Balčiūnas J. Kaišiadorių raj., Kruonio apyl., Visginų kaimo senkapio 1977 metų žvalgymo ataskaita ir Kaišiadorių rajono archeologijos paminklų žvalgymo 1982 metais balandžio 28 d. pranešimas. 1982. KPCA. F. 27. Ap. 1. B. 94, p. 1, 2.
 • Kulikauskas P. Istorijos ir teisės instituto archeologinė žvalgomoji ekspedicija 1953 m. birželio 2–16 d. 1953. LIIR. B. 23, p. 69–70.
 • Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA. F. 1. Ap. 1. B. 25, p. 222–231.
 • Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA. F. 1. Ap. 1. B. 136, p. 38.


Literatūra

 • Butėnas E. Maisiejūnų pilkapių (Kaišiadorių raj.) tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais. Vilnius, 1990, p. 42–45.
 • Butėnas E. Maisiejūnų pilkapių tyrinėjimai // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986 ir 1987 metais. Vilnius, 1988, p. 47–48.
 • Butėnas E. Maisiejūnų pilkapyno tyrinėjimai // Lietuvos archeologija, T. 15. Vilnius, 1998, p. 163–184.
 • Butėnienė E. Archeologiniai paminklai Kaišiadorių rajone // Į komunizmą. Kaišiadorys, 1971, spalio 12, p. 3.
 • Butėnienė E. Maisiejūnų pilkapių (Kaišiadorių r.) tyrinėjimai 1971 metais // Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1970 ir 1971 metais. Vilnius, 1972, p. 37–38.
 • Kurila L. Kaišiadorių apylinkių pilkapynai // Atspindžiai. Kultūros priemenė. 2007, gruodis, p. 22, 23.
 • Kurila L. Rytų Lietuvos pilkapių kultūros nykimo klausimu // Lietuvos aukštųjų mokyklų mokslo darbai: Istorija. Vilnius, 2003. T. LVIII, p. 28, 29, 30; ilustr. 2–3.
 • Kurila L. Senieji Rytų Lietuvos pilkapių plėšikai. Lietuvos archeologija, T. 34, p. 43–58.
 • Kurilienė A. Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas. Kaišiadorys, 2009, p. 196-200.
 • Laurinavičius J. Ką slepia Maisiejūnų pilkapiai // Į komunizmą. Kaišiadorys, 1971, liepos 31, p. 3.
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. III. I–XII a. pilkapynai ir senkapiai. Vilnius, 1977, p. 66.
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. IV. I–XIII a. radiniai. Vilnius, 1977, p. 111, 123.
 • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 118.
 • Бутенас Э. Исследования курганов в Майсеюнай // Археологические открытия 1986 года. Мocква, 1988, c. 390–391.
 • Бутенене Э. Раскопки в дер. Майсеюнай // Археологические открытия 1971 года. Мocква, 1972, c. 416–417.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos