Masalskas Juozapas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Inturkės bažnyčia ir jos klebonas Juozapas Masalskas. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.

Masalskas Juozapas (1923 m. sausio 23 d. Medinių Strėvininkų kaime, Žiežmarių parapijoje - 1985 m. spalio 25 d. Saldutiškyje, palaidotas Saldutiškio bažnyčios šventoriuje) - kunigas.

Gimė didelėje mažažemių valstiečių šeimoje. Mokėsi Medinių Strėvininkų mokykloje 1929-1933 m., Kaišiadorių gimnaziją baigė 1941 m. Tais pačiais metais baigė ir Trakų mokytojų seminarijos kursus mokytojo cenzui gauti. Vienerius metus mokytojavo Lomenių pradžios mokykloje. 1942 . rudenį įstojo į Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultetą. 1943 m. kovo mėn. vokiečiams uždarius univesitetą, buvo vežamas darbams į Vokietiją. Kelyje pabėgo ir ligi okupacijos pabaigos gyveno pas tėvus. 1944-1946 m. vėl mokytojavo, kol 1946 m. rugsėjo 1 d. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją, kurioje mokėsi 1946-1949 ir 1953-1954 metais. Baigęs Kauno kunigų seminariją, dirbo vikaru Pivašiūnuose, klebonu Perlojoje, Inturkėje, Dusmenyse, Stakliškėse. Nuo 1967 m. birželio 7 d. ligi mirties buvo Saldutiškio klebonas. Mirė 1985 m. spalio 25 d. staiga (infarktu), vakare po šv. Mišių. Laidotuvės įvyko 1985 m. spalio 28 d. Šv. Mišias aukojo vyskupas Vincentas Sladkevičius, pamokslus bažnyčioje sakė kun. F. Baltuška ir kun. Bronius Bulika; prie duobės atsisveikinimo žodį tarė kurso draugas kun. J. Šumskis. Palaidotas Saldutiškio bažnyčios šventoriuje. Laidotuvėse dalyvavo apie 90 kunigų ir daug pasauliečių.

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 231-232.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos