Matulaitis-Labukas Juozapas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Vyskupas Juozapas Matulaitis-Labukas


Matulaitis-Labukas Juozas (1894 m. sausio 19 d. Gireikonių k., Alytaus apskr. – 1979 m. gegužės 28 d. Kaune, palaidotas Šiluvos bažnyčios šventoriuje) - vyskupas, socialinių mokslų daktaras, Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras.

Pradinius mokslus išėjo Punioje, Butrimonyse, Jiezne ir Jundeliškių dvare. iki 1912 m. mokėsi gimnazijoje. 1912 m. stojo mokytis į Vilniaus dvasinę seminariją. 1918 m. gegužės 26 d. įšventintas kunigu. Po 3 mėn. vikaravimo Žasliuose paskirtas į Kalesninkus, paskui į Švenčionis. 1922-1926 m. studijavo socialinius ir ekonominius mokslus dvasiniuose universitetuose Vokietijoje (Miunsteryje) ir Šveicarijoje (Frenburge), jam 1926 m. buvo suteiktas socialinių mokslų daktaro laipsnis. Nuo 1926 m. rudens Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris, 1928 m. paskirtas Kapitulos prelatu, o tų pačių metų rudenį – Kaišiadorių vyskupijos generalvikaru. Šias pareigas ėjo 15 metų – iki vyskupo Juozapo Kuktos mirties 1942 m. Rūpinosi Kaišiadorių katedros, kurijos, vyskupijos poilsio namų Birštone statybos darbais, parapijų ūkio reikalais. Šalia savo darbo kurijoje dalyvaudavo mišiose Kaišiadorių katedroje. 1942 m. kaip kapitulinis vikaras valdė Kaišiadorių vyskupiją. Kartu su vyskupu Teofilium Matulioniu suimtas 1946 m. gruodžio 18 d., nuteistas 10 m. kalėti lageryje Sibire. Į Lietuvą sugrįžo 1955 m., paskirtas Raseinių altarista. 1957-1965 m. dėstė Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. 1965 m. gegužės 6 d. išrinktas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos valdytoju. 1965 m. gruodžio 5 d. Romoje konsekruotas vyskupu, paskirtas Kauno arkivyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi, šias pareigas ėjo iki mirties. Negalėdamas gyventi Kaune dėl triukšmo ir ieškodamas ramybės, nusipirko medinį namelį Dovainonyse ant Kauno marių kranto (Rumšiškių sen.), jį susiremontavo ir jame apsigyveno. 1965 m. dalyvavo Vatikano II susirinkimo paskutinėje sesijoje. 1966-1979 m. Lietuvos vyskupų ordinarų kolegijos pirmininkas.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas. F. K-1. Ap. 58. 7432/3. Juozo Labuko baudžiamoji byla. L. 19. Apklausos protokolas. 1946 m. gruodžio 24 d.; L. 163. Nuosprendis. 1947 m. liepos 9 d.

Literatūra

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 104-105;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 14-16.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos