Mazaliaučizna

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Mazaliaučizna (Mazalowsz-na) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte des westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).

Mazaliaučizna (Mazalai, Mazaliauciškės), kaimas, buvęs Žaslių apylinkėje, 9 km į šiaurės rytus nuo Žaslių, 18 km į šiaurės rytus nuo Kaišiadorių. Mazaliaučizna paminėta 1744 m. Paparčių par. gyvenviečių sąraše. 1935 m. „Lietuvos žemės vardyne” apie vietovardžio kilmę rašoma: „Kaimo pavadinimas yra kilęs nuo kažkokio seniai čia gyvenusio Mazaliausko“. 1795 m. Mazaliaučiznos palivarke 1 sodyboje gyveno 6 gyventojai rusai. 1830 m. Mazaliaučiznoje buvo 5 sodybos ir 50 gyventojų katalikų, 1853 m. - 4 sodybos, 25 gyventojai katalikai, 1923 m. - 12 sodybų ir 69 gyventojai. 1927 m. Mazaliauciškio kaime gyveno 17 šeimų ir 70 gyventojų katalikų. Daugiausia - Razbickų šeimų (4). 1931 m. kaime buvo 13 sodybų ir 115,76 ha III rūšies žemės. 1938 m. Mazalų (Mazaliaučiškių) k. išskirstytas į vienkiemius. 1947 m. - 10 sodybų, 50 gyventojų. 1948 m. kovo 15 d. Žaslių „liaudies gynėjai“ apsupo Mazaliaučiznos gyventojo P. Malūnavičiaus sodybą. Daržinėje rado gerai užmaskuotą bunkerį, kuriame slėpėsi 2 partizanai. Šie pasidavė, o sodybos šeimininkas buvo suimtas. Rastas revolveris „Nagan“, 23 šoviniai ir granata. Mazaliaučizna panaikinta 1986 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsaku.

Vietovardžiai

Eiriogalos pradžios mokyklos mokytoja Petronėlė Baltrušaitytė 1935 m. spalio mėnesį užrašė Mazaliaučiznos kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Kazys Gerelis, gimęs tame pačiame kaime.

Apie kaimą užrašė: „Mazaliaučiznos kaimo gyventojai baudžiavos laikais atliko baudžiavą Savarinės dvare”. „Kaimo pavadinimas yra kilęs nuo kažkokio seniai čia gyvenusio Mazaliausko, apie kurį daugiau aiškesnių žinių niekas nesuteikė”.

Beliūga – ariama žemė. Lygi vieta, baltžemis, apie 3 ha dydžio. Mazaliaučiznos kaimo vakarų pusėje, vidury kaimo žemių.

Dirvonai – ariama žemė su alksnynu. Baltžemis su šlyno žeme, nelygi vieta, klonyje alksnynas. Apie 10 ha dydžio. Mazaliaučiznos kaimo vakarų pusėje, rytuose ribojasi su Valkakiemio kaimo žeme, šiaurėje - su Kapciškių kaimo žemėmis.

Duobės – pieva. Juodžemis tarp kalnelių. Apie 1 ha dydžio. Mazaliaučiznos kaimo vakarų pusėje.

Juodžemiai – ariama žemė. Juodžemis, turi nuolydį. Apie 2 ha dydžio. Mazaliaučiznos kaimo rytų pusėje, šiaurėje ribojasi su Mikalaučiznos kaimo žeme. „Vardas kilęs nuo žemės sudėties”.

Palovys – ariama žemė. Molis, aukšta, nelygi vieta. Mazaliaučiznos kaimo vakarų pusėje, šiaurės rytuose siekia Kapciškių kaimo žemes. „Yra revas, panašus į lovį”.

Platėjai (vietos tarme Platajai) – ariama žemė ir pieva. Juodžemis su moliu. Apie 6 ha dydžio. Mazaliaučiznos kaimo rytų pusėje, prieina prie Mikalaučiznos kaimo žemių.

Pridotkai – ariama žemė. Smėlynas. Mazaliaučiznos kaimo rytų pusėje, Slajų vienkiemio pietų pusėje. „Kaimo rėžių galuose platūs pridūrimai”.

Pridotkėliai – ariama žemė. Juodžemis su moliu, turi nuolydį. 0,5 ha dydžio. Mazaliaučiznos kaimo šiaurinėje pusėje, laukų galuose, prieina prie Rudžių kaimo žemių. „Siauri pridūrimai”.

Siaurukai – ariama žemė ir pieva. Juodžemis su moliu, lygi vieta. Apie 2 ha dydžio. Rytų pusėje, ribojasi su Mikalaučiznos kaimo žemėmis.

Skruzdėliškės – pieva. Baltžemis, klonyje, 1 ha dydžio. Mazaliaučiznos kaimo pietryčių pusėje, ribojasi su Rudžių kaimu. „Kupstuota pieva yra skuzdėlių”.

Trikontai – ariama žemė. Juodžemis su moliu, nelygi vieta, vidury - truputis pievos. Apie 3 ha dydžio. Vakaruose ribojasi su Rudžių kaimo, rytuose - su Valkakiemio kaimo žemėmis. Mazaliaučiznos kaimo pietvakarinėje pusėje. „Seniau priklausė Gečionių dvarui”.

Zarubnė (vietos tarme Zarubne) – ariama žemė. Juodžemis su moliu, su pakilimais. Apie 2 ha dydžio. Kaimo vakarinėje pusėje, rėžių gale.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 252.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos