Meškučiai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Meškučiai ir apylinkės 1928 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Meškučiai (Miškučiai), kaimas Kruonio seniūnijoje, 4,5 km į pietvakarius nuo Kruonio, 20 km į pietvakarius nuo Kaišiadorių, tarp Naginukų ir Varkališkių miškų. Per Meškučius eina kelias Kruonis-Darsūniškis, teka Lapainia. Į pastarąją šiame kaime įteka Padobrio ir Valpės (Valiupio) upeliai.

Turinys

Istorija

1932 m. H. Vedeckaitė Meškučiuose rado akmeninį kirvį. Meškučių kaimas su 2 sodybomis paminėtas 1775 m. sudarytame Kruonio dvaro inventoriuje. Tuo metu kaime gyveno J. Šostako ir bajoro M. Ramovičiaus šeimos. 1848 m. užusienyje - 146,83 dešimtinės žemės, gyveno M. Šostako šeima. Užusienis priklausė valstybiniam Kruonio dvarui. Apie 1860 m. Meškučių užusienyje - 30 gyventojų katalikų, 1897 m. - 16 gyventojai ir 117 dešimtinių žemės (tais metais priklausė Boguckiui). Apie 1911-1912 m. Boguckiams priklausiusiame užusienyje koncertavo 1909-1912 m. Kruonyje veikęs choras (vadovas Petras Mažylis). 1923 m. Meškučių kaime - 3 sodybos, 27 gyventojai, 1931 m. - 4 sodybos, 102,79 ha žemės, 1937 m. - 10 gyventojų katalikų. 1948 m. ištremti 2 Vedeckų šeimos asmenys. 1947 m. kaime - 5 sodybos, 20 gyventojai, 2000 m. - 2 sodybos, 6 gyventojai.

Vietovardžiai

Darsūniškio pradžios mokyklos mokytojas Petras Puplešys 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė Meškučių dvaro vietovardžius. Pateikėja - Marijona Vedeckienė, gimusi Meškučių kaime.

Jasiškis (vietos tarme Jasiškės) – kalnas. Ariamas, molis. 2 ha dydžio.

Padobris – upelis. Sraunus. Statūs skardžiai. Dugnas smėlio. 1 km ilgio. Įteka į Lapainią.

Valpė – upelis. Krantai apaugę krūmais. 1 km ilgio. Išteka iš Akių raisto Dijokiškių kaime, įteka į Lapainią.

Apie kaimą pateikėja papasakojo: „Toje vietoje buvusi Perkūno žinyčia. Vaidila turėjo dukterį Meškučiukę. Ją įsimylėjęs vaidilos belaisvis lenkų kunigaikštis ir mėginęs su ja pabėgti. Tam tikslui slaptu būdu pasikvietęs kariuomenės. Senas vaidila pamatęs, kad užpuola priešai išplėšti jo dukters, paliepė savo tarnams jį patį su dukteria ir tą lenkų kunigaikštį gyvus užkasti toje žinyčioje. (Žinyčios būta žemėje). Vėliau ir pavadinta ta vieta „Meškučiai”. Esą, ir dabar naktį ta Meškučiukė baltuose rūbuose pasirodanti vietos gyventojams”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 100.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos