Meidus Juozapas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Juozapas Meidus
Kanauninkas Juozapas Meidus.

Meidus Juozapas (1907 m. rugsėjo 18 d. Pašiekščio k., Linkmenų valsč., Utenos apskr. – 1983 m. rugsėjo 2 d. Viekšnuose, palaidotas Viekšnių bažnyčios šventoriuje) - kanauninkas, Kaišiadorių gimnazijos kapelionas ir tikybos mokytojas, Kaišiadorių vyskupijos valdytojas.

Mokėsi Vilniaus ir Panevėžio gimnazijose. Baigė VDU Teologijos-filosofijos fakulteto Teologijos skyrių ir Kauno kunigų seminariją. Įšventintas kunigu 1934 m. Vienerius metus dirbo Širvintų vikaru. 1935 m lapkričio 1 d. Meidus paskirtas Kaišiadorių vidurinės mokyklos (vėliau progimnazijos, gimnazijos) kapelionu vietoj atleisto kun. Povilo Bakšio. 1939 m. spalio 27 d. Meidui leista dėstyti Kaišiadorių valstybinėje žemesniojoje statybos amatų mokykloje. Nuo 1940 m. liepos 1 d. atleistas iš tarnybos. 1941 m. rugsėjo 25 d. vėl paskirtas Kaišiadorių gimnazijos tikybos mokytoju. Juo buvo iki 1944 metų. 1944-1946 m. dėstė Kauno kunigų seminarijoje. 1946-1949 m. ėjo klebono pareigas Krikštėnų (Kaišiadorių vyskupija), Bukonių ir Raseinių (Kauno arkivyskupija) parapijose. 1959-1962 m. buvo Kaišiadorių vyskupijos valdytojas. Rūpinosi susigrąžinti po kitas vyskupijas išsisklaidžiusius kunigus. Dar būdamas nuo 1950 m. Raseinių klebonu, valdytojo kan. J. Stankevičiaus paskiriamas Raseinių vicedekanu, o nuo 1954 m. laikinai ėjo ir Veliuonos dekano pareigas. Pačioje 1955 m. pabaigoje kan. J. Meidus priėmė kaip altaristą grįžusį iš Rytų jau reabilituotą prelatą Juozapą Matulaitį-Labuką. Jid turėjo ir kitą padėjėją - altaristą kunigą Juozą Voverį. Pagaliau 1962 m. kan. J. Meidus pats turėjo persikelti į Telšių vysupiją. Nuo 1963 iki 1972 m. klebonavo Viekšniuose. Sveikatai pablogėjus, vėl ėjo altaristos pareigas ir čia gyveno iki mirties. Laidotuvių mišias koncelebravo vyskupai J. Steponavičius, V. Sladkevičius, A. Vaičius ir 30 kunigų. Prie kapo duobės palydėjo visi trys vyskupai, apie 100 kunigų ir minia tikinčiųjų pasauliečių. Atsisveikinimo žodį tarė ilgametis mirusiojo bendradarbis kan. Stanislovas Kiškis.


Šaltiniai

  • Lietuvos centrinis valstybės archyvas. F. 1767. Ap. 2. B. 39. L. 1, 2. Kaišiadorių valdžios vidurinės mokyklos laisvai samdomo tikybos mokytojo kun. Meidaus Juozo tarnybos lapas; L. 11. Aukštesniojo mokslo departamento raštas Kaišiadorių vidurinės mokyklos direktoriui. 1935 m. lapkričio 4 d.

Šaltiniai

  • Kas yra kas Lietuvoje. Kraštiečiai. Kaišiadorys. - Kaunas: UAB „Neolitas“, 2009. - P. 107;
  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 223-224.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos