Meigys Antanas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Antanas Meigys
Žiežmarių progimnazijos mokytojai ir mokiniai, baigę 4-ias klases. 1922 m. birželio 21 d. Sėdi iš kairės į dešinę: mokytojas Pranas Šulga, mokytojas Stasys Šiupšinskas, progimnazijos direktorius Andrius Serbenta, tikybos mokytojas, kunigas Antanas Meigys, mokytojas Petras Merkevičius, mokytojas Pranas Strazdas. Iš kairės stovi baigiamųjų klasių mokiniai: Vytautas Vazalinskas (1956 m. buvo Lietuvos SSR žemės ūkio ministras), Vytas Gudelis ir kt. Nuotrauka iš Gintauto Striškos šeimos archyvo.
Kanauninko Antano Meigio kapas Giedraičių bažnyčios (Molėtų r.) šventoriuje. R. Gustaičio nuotr. 2013 m. gegužės 11 d.

Meigys Antanas (1894 m. Gudelių kaime, Kuktiškių parapijoje – 1933 m. liepos 21 d. Giedraičiuose, palaidotas Giedraičių bažnyčios šventoriuje) – kanauninkas, Žaslių vikaras, Žiežmarių vikaras ir progimnazijos kapelionas.

1914 m. rudenį įstojo į Vilniaus kunigų seminariją. 1920 m. pavasarį vyskupas Jurgis Matulevičius įšventino jį kunigu.

Kunigavimo vietos

1920-1923 m. – Žaslių vikaras

1923-1925 m. – Žiežmarių vikaras ir progimnazijos kapelionas

1925-1933 m. – Giedraičių klebonas, dekanas ir kapelionas.

Nuo 1928 m. - Kapitulos kanauninkas. Labai gerbė kunigai ir šviesūs parapijiečiai. Palyginti jauną, vos 34 metų, vyskupas Juozapas Kukta įtraukė kun. J. Meigį į Kaišiadorių vyskupijos kapitulą laukdamas iš jo naudos Bažnyčiai ir vyskupijai. Kurija jam pavesdavo tirti ir spręsti painesnes ir sunkesnes parapijų bei kunigų bylas. Būdamas pakankamai išsimokslinęs, išmintingas ir taktiškas, jis tame krašte (Giedraičiuose) turėjo autoritetą ir buvo populiarus. Mirė anksti. jam buvo 39 metai, kunigavo 13 metų. Palaidotas Giedraičių bažnyčios šventoriuje išmūrytame rūsyje. Į laidotuves atvyko Kaišiadorių vyskupijos kapitula ir 30 kunigų. įspūdingą žodį pasakė kan. Matas Cijūnaitis. Prie kapo plėvesavo „Pavasario“ vėliava.

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. – Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. – P. 47-48.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos