Migonių, Kleboniškio pilkapynas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Migonių, Kleboniškio pilkapyno pilkapio Nr. 14 vaizdas prieš tyrimus. 1954 m. R. Kulikauskienės nuotr. (Kurilienė, 2009, p. 201)
Pilkapis Migonių, Kleboniškio pilkapyne. 2006 m. R. Gustaičio nuotr.

Migonių, Kleboniškio pilkapynas yra Kruonio seniūnijoje, 1,8 km į šiaurės vakarus nuo Rumšiškių–Jiezno kelio kryžkelės su keliu į Migonis ir 0,45 km į šiaurės vakarus nuo GliebiškioJugalino kelio, 1,2 km į šiaurė nuo Migonių kaimo kapinių, 0,1 km į šiaurę nuo Kruonės upelio dešiniojo kranto, Kaišiadorių miškų urėdijos Kruonio girininkijos Gojaus miške, 43 kvartalo pietiniame pakraštyje, 0,2 km į šiaurės rytus nuo Migonių piliakalnio ir senovės gyvenvietės.

Pilkapyne yra 45 pilkapiai. Pilkapių sampilai yra 5–12 m skersmens ir iki 1,5 m aukščio.

Dalis pilkapių apardyti smalsuolių. Juose pastebėtos senų duobių žymės; pilkapiai suplokštėję.

Pilkapynas yra kultūros paminklas.


Turinys

Padavimai, pasakojimai

Pilkapiai vadinti Kapčiais, Milžinkapiais ir Prancūzkapiais. Pasakojama, kad čia palaidoti prancūzų kariai.

Minima, kad pilkapiai buvo apdėti akmenimis, tačiau kaimą išskirsčius į vienkiemius, ūkininkai juos nurankiojo rūsiams ir pamatams grįsti bei Kruonio plentui tiesti.

Migonių, Kleboniškio pilkapyno situacijos planas. 2002 m. T. Šidiškio brėž.

Kalbama, kad dalis pilkapių buvo ariami, kiti – apaugę mišku. Buvo randama senovinių ginklų, indų, akmenų (matyt, priklausiusių pilkapių konstrukcijai). Pasakojama, kad čia vaidendavosi; pasirodydavęs raudonas gaidys. Žmonės eidavo ieškoti pinigų.


Tyrinėjimai

1953 m. pilkapyną aplankė P. Kulikausko vadovaujama žvalgomoji ekspedicija. 1954 m. buvo pradėti pilkapyno archeologiniai tyrimai. 1954–1955, 1957 m. R. Volkaitės-Kulikauskienės vadovaujama ekspedicija ištyrė 9 pilkapius. Juose buvo aptikti griautiniai palaidojimai.

Pilkapynas žvalgytas ir vėliau. 1977 m. jį žvalgė M. Černiauskas, 1983 m. - R. Olišauskas, 2002 m. - T. Šidiškis. Žvalgymų metų buvo suskaičiuoti pilkapyne esantys pilkapiai, pilkapynas kartografuotas, sudarytas jo situacijos planas.

Iš viso pilkapyne ištirti 9 pilkapiai.


Laidosena

Pilkapyje Nr. 14 atidengtas vidinis akmenų vainikas. 1954 m. R. Kulikauskienės nuotr. (Kurilienė, 2009, p. 202)

Sampilus juosia akmenų vainikai. Kai kurie pilkapiai buvo su dviem – išoriniu (aplink pilkapio sampilą) ir vidiniu (sampilo viduje) – vainikais. Juose laidota po vieną mirusįjį duobėse po pilkapio pagrindu.

Tyrimų metu surasti 6 griautiniai kapai. Mirusieji laidoti aukštielninki, galva ŠV kryptimi.

Trys tirtieji pilkapiai buvo tušti.


Pilkapynas datuojamas senojo geležies amžiaus pabaiga – viduriniojo geležies amžiaus pradžia – IV–V a.

Šaltiniai

 • Černiauskas M. Kaišiadorių rajono 1977 m. archeologijos paminklų kartografavimo ekspedicijos ataskaita. 1977. KPCA. F. 27. Ap. 1. B. 61, p. 10.
 • Kulikauskas P. Istorijos ir teisės instituto archeologinė žvalgomoji ekspedicija 1953 m. birželio 2–16 d. 1953. LIIR. B. 23, p. 61.
 • Kulikauskas P., Kulikauskienė R. Migonys /piliak., gyv., pilk./ Kaišiadorių raj. 1954, 1955 m. tyrinėjimų ataskaitos. 1955. LIIR. B. 50.
 • Kulikauskienė R. Atidengti nauji archeologiniai paminklai (žurnalo „Švyturys“ redakcijai atsiųsto straipsnio rankraštis). LLMA. F. 51. Ap. 5. B. 41. L. 22–24.
 • Kulikauskienė R. Migonių pilkapių (Jėzno raj.) 1957 m. tyrinėjimai (Pilkapiai Nr.12, 33 ir 30). 1957. LIIR. B. 1240.
 • Lapinskas A., gim. Kleboniškio II k. Užrašė S. Sadonienė. 1936 m. vasario mėn. Lietuvos žemės vardynas. Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka.
 • Maleckas A., gim. Migonių k. Užrašė V. Kačiulis. 1935 m. lapkričio mėn. Lietuvos žemės vardynas. Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka.
 • Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA. F. 1. Ap. 1. B. 25, p. 129–135, 187–188.
 • Valstybės archeologijos komisijos medžiaga. KPCA. F. 1. Ap. 1. B. 136, p. 36.


Literatūra

 • Kulikauskienė R. Archeologinė ekspedicija // Tarybinis studentas. 1957, spalio 10, p. 2, 4.
 • Kulikauskienė R. Migonių pilkapynas, Kleboniškio pilkapynas, Milžinkapiai // Tarybų Lietuvos enciklopedija, T. III. Vilnius, 1987, p. 77.
 • Kurila L. Kaišiadorių apylinkių pilkapynai // Atspindžiai. Kultūros priemenė. 2007, gruodis, p. 22.
 • Kurila L. Senieji Rytų Lietuvos pilkapių plėšikai. Lietuvos archeologija, T. 34, p. 43–58.
 • Kurilienė A. Kaišiadorių rajono archeologijos sąvadas. Kaišiadorys, 2009, p. 200-204.
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. III. I–XII a. pilkapynai ir senkapiai. Vilnius, 1977, p. 69.
 • Lietuvos TSR archeologijos atlasas, T. IV. I–XIII a. radiniai. Vilnius, 1977, p. 76, 123.
 • Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas. Vilnius, 1973, p. 119.
 • Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuvos archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai. Vilnius, 1958, p. 58–61, 78, 79; pav. 53, 54.
 • Volkaitė-Kulikauskienė R. Migonių (Jiezno raj.) archeologiniai paminklai // Iš lietuvių kultūros istorijos, T. I. Vilnius, 1958, p. 58–61, 63–64.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos