Miknevičius Kazimieras

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Kun. Kazimiero Miknevičiaus kunigystės jubiliejui skirta vinjetė. KšM.
Videniškių bažnyčia ir jos klebonas Kazimieras Miknevičius. Vinjetė iš albumo „Kaišiadorių vyskupija. 1957“.

Miknevičius Kazimieras (1890 m. Kapčiškėse Žaslių valsčiuje - 1982 m. Molėtuose, palaidotas Molėtų bažnyčios šventoriuje) - kunigas.

Mokėsi Žasliuose ir Vievyje, paskui privačiai Vilniuje, kol 1909 m. Maskvoje išlaikė 4 klasių egzaminus. 1910 m. įstojo į Vilniaus kunigų seminariją.

Besimokant seminarijoje, kilo Pirmasis pasaulinis karas. Todėl diakonu 1914 m. dar įšventintas Vilniuje, o kunigu 1915 m. rugpjūčio 2 d. jau Petrapilyje. Kunigo šventimus jam suteikė vyskupas J. Ciepliakas. Tapęs kunigu, visą amžių darbavosi Molėtų krašte. Vikaravo Videniškiuose ir Molėtuose, vėliau klebono pareigas ėjo ką tik įsteigtoje Saldutiškio parapijoje ir Labanore.

1926 m. birželio mėn. vyskupas Juozapas Kukta paskyrė jį klebonu į Videniškius, kur išdirbo ištisus 38 metus.

1956 m. vysk. Teofilius Matulionis suteikė kun. K. Miknevičiui garbės kanauninko titulą.

1962 m. kan. V. Miknevičius vėl atvyko į Molėtus, šį kartą jau kaip altarista. Ir praleido čia dar 20 metų. Palaidotas Molėtų bažnyčios šventoriuje 1982 m. kovo 3 d. dalyvaujant vyskupui Vincentui Sladkevičiui, vyskupijos valdytojui kan. Juozapui Andrikoniui, daugiau kaip 60 kunigų ir daugybei pasauliečių.

Pareigingas, svetingas, draugiškas kan. K. Miknevičius buvo kunigų ir pasauliečių mėgstamas.

Vyskupas Vincentas Sladkevičius kalbėdamas taikliai apibūdino velionio taikingumą bei taktą: „Tai žmogus, kuris neturėjo priešų!“

Literatūra

  • Kiškis S. Kristaus pašauktieji. - Kaišiadorys: Kaišiadorių vyskupijos kurijos leidykla, 1996. - P. 221-222.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos