Milžinai

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Milžinai (Milzyne) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte des westlichen Rußlands. O. 22. Kowno.
Milžinai ir apylinkės 1931 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Milžinai, kaimas Rumšiškių seniūnijoje, 3 km į rytus nuo Rumšiškių, 9 km į vakarus nuo Kaišiadorių, kairėje greitkelio Vilnius-Kaunas pusėje.

Kaime rastas akmeninis kirvis. Milžinų palivarkas (23 gyventojai, 53 dešimtinės žemės), priklausęs Monkevičiui, paminėtas 1897 m. visuotinio Rusijos gyventojų surašymo medžiagoje. Milžinų kaimas ir viensėdis paminėti 1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo medžiagoje. Tuo metu kaime buvo 21 sodyba, 121 gyventojas, viensėdyje - 1 sodyba, 5 gyventojai. Kautynėse už Lietuvos nepriklausomybę apie 1920 m. buvo sužeistas Pranas Sadauskas iš Milžinų. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1943 metais. Antrojo pasaulinio karo metu šio kaimo gyventojas Dominas Ivanauskas buvo sovietinių partizanų ryšininkas. 1947 m. žuvo partizanas B. Jakubauskas. 1949 m. ištremti 7 gyventojai (Makarevičiai ir Randžiai). 1944-1947 m. įkalinti 5 gyventojai, tarp jų - Romualdas Randis (slapyvardis Meška), partizanų būrio vadas. Gimė Milžinų kaime 1925 m. Iš pradžių vadovavo 10 žmonių būriui. 1945 m. rugpjūtį buvo paskirtas kuopos vadu ir ėmė vadovauti 24 partizanams. Šio būrio rėmėjas buvo Milžinų kaimo gyventojas Vincas Makarevičius. 1945 m. balandžio 15 d. kaime nušautas Rumšiškių valsčiaus vykdomojo komiteto pirmininkas Kazys Stankevičius, o balandžio 16 d. - ir minėtasis D. Ivanauskas. 1945 m. rugsėjį už išdavystę R. Randis nušovė savo pusseserę Domicelę Randytę iš Milžinų. 1946 m. rugpjūčio 27 d. nušauta Milžinų gyventoja Marcelė Mikalauskienė su dviem sūnumis. 1946 m. gruodžio 31 d. šio kaimo gyventojų Ulozų sodyboje lankėsi R. Randis su dviem partizanais. Atėję „liaudies gynėjai“ per klaidą nušovė Zofiją Ulozienę ir jos dukrą Stasę. Partizanai pabėgo. 1947 m. R. Randis buvo suimtas ir įkalintas Vorkutoje, kur mirė apie 1957 m. Iš Milžinų į „liaudies gynėjų“ būrį buvo įstojęs Pranas Čižas, gimęs 1918 m. Žuvo 1946 m. Pamieryje.

1947 m. kaime buvo 39 sodybos, 166 gyventojai, 1977 m. - 8 šeimos (15 gyventojų), 2000 m. - 7 sodybos, 17 gyventojų, 2002 m. – 15 sodybų ir 49 gyventojai.

Vietovardis

Rusonių pradžios mokyklos mokytoja Anastazija Kuzinevičienė 1935 m. lapkričio mėnesį užrašė vieną Milžinų vienkiemio vietovardį.

Nadziejka – upelis. Apie 1 m pločio. Teka per Milžinų viensėdžio lauką. „Įteka į Pravienos upelį, kuris teka pro Rumšiškių mst. galą”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 216-217.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos