Naujasis Kruonis

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Naujasis Kruonis (Ferma), kaimas, buvęs Kruonio valsčiuje, į rytus nuo Kruonio miestelio (prie pat miestelio ribos).

Turinys

Istorija

Naujojo Kruonio kaimas įkurtas 1867 m. buvusios Kruonio fermos vietoje. Jame apgyvendinti po 1863 m. sukilimo atkeldinti rusų kolonistai. 1897 m. Naujojo Kruonio kaime - 272 gyventojai ir 335,29 dešimtinės žemės. XX a. pradžioje Naujasis Kruonis išskirstytas į vienkiemius. 1923 m. kaime - 40 sodybų, 243 gyventojai, 1931 m. - 53 sodybos ir 414,29 ha žemės, 1931 m. - 53 sodybos ir 414,29 ha žemės. Vėliau Naujasis Kruonis susiliejo su Kruonio miesteliu.

Vietovardžiai

Kruonio pradžios mokyklos mokytojas Aleksandras Bieliauskas 1936 m. kovo mėnesį užrašė N. Kruonio kaimo vietovardžius.

Boroučyški – ariama žemė. Lyguma, smėlis. Apie 1 ha dydžio. plotas Šiaurėje, prie kapų.

Dufarencija – ariama žemė. Kalnai, smėlis. Apie 3 ha dydžio. Į šiaurę apie 3/4 km nuo kaimo, prie miško.

Komanduli – dirva. Kalniukai, smėlis, graužas. Už 3/4 km į šiaurę, prie Dufarencijos. „Kalbama, kad ten stovėjusi trobelė”.

Koniušyna – ariama žemė. Lyguma, smėlis. Apie 25 ha dydžio. Į pietvakarius apie 1,5 km nuo kaimo. „Dvarui esant, tame sklype buvo sėjami dobilai”.

Krynicy – pievos. Žemė lygi, klampynė. Apie 5 ha dydžio. Pietuose, prie miško. „Yra šaltinių”.

Limorka – ežerėlis. Įdubime, pailgas, krantai nelygus. 50x20 m dydžio. Į pietvakarius apie 0,5 km. „Yra karosų”.

Liubina – revas. Sausas, krantai statūs, nelygūs, smėlis. Apie 0,5 km ilgio. Į vakarus nuo kaimo už 3/4 km.

Paškovyja šnury – ariama žemė. Smėlis, nelygi žemė. Apie 10 ha dydžio. Pietvakariuose, prie miško.

Pesčanka – žemės sklypas. Vidury kalniukas, aplink lygu, smėlis. Apie 0,5 ha dydžio. Į šiaurę nuo kaimo apie 0,5 km.

Vajer – griovys, Kronkos krantai. Nelygūs, smėlingi. Apie 1 km ilgio, 30 m pločio. Šiaurės vakaruose ir pietuose.

Apie kaimą užrašė: „N. Kruonis atsirado po 1863 m. sukilimo. Rusų valdžia buv. dvarą išdalino rusams. Visi gyv. rusai. Dalijimas tęsėsi 1864-1867 m. N. Kruonis vietinių žmonių vadin. „Ferma”. N. Kruony žymu dvaro liekanos: dvaro rūmų, spirito varyklos. Apie mūrų liekanas randama daug senovės pinigų. Daug jų yra pas Kruonio viršaitį Vedecką”.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 102.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos