Neicelis Jonas

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Neicelis Jonas (slapyvardis Šarūnas). (1912 m. Rumšiškių valsčiuje - 1946 m. lapkričio 26 d. Vilniuje) - A rinktinės vadas.

Vokiečių okupacijos metais J. Neicelis su žmona Stase ir trimis vaikais gyveno Kaune. 1944 m. vasarą buvęs savisaugos dalinių viršila užsiregistravo NKVD-NKGB taip tarnavęs "vokiečių batalione". Už tai buvo sulaikytas, tačiau po tardymų paleistas, kurį laiką dirbo geležinkelyje. 1945 m. gegužės mėn. J. Neicelis kartu su žmona, trimis mažamečiais vaikais, tėvu ir motina turėjo būti ištremtas į Sibirą, kaip su vokiečiais bendradarbiavusio asmens šeima. J. Neicelis iš surinkimo punkto sugebėjo pabėgti, ėmė slapstytis.

Partizanauti pradėjo Beištrakių k. apylinkėse. Kadangi turėjo viršilos laipsnį, tai išmanė karo reikalus. Labai greitai buvo paskirtas Prano Petkevičiaus-Kariūno vadovaujamo bataliono kuopos vadu. Joje buvo 13 partizanų.

1945 m. rugpjūčio mėn. J. Neicelis su savo vyrais, kaip Jono Misiūno-Žalio Velnio apsauga, dvi savaites ėjo vadinamuoju Mažuoju ratu, susitikdamas su partizanais ir tvarkydamas organizacinius reikalus. Rugsėjo mėn. buvo paskirtas 3-o bataliono vadu, kuriam tuo metu kartu su rezervistais priklausė apie 250 kovotojų.

1945 m. gegužės-lapkričio mėn. Vilionių kaime pas Igną Liutkevičių veikė J. Neicelio štabas. Jame keletą mėnesių kartu slėpėsi ir žmona.

1945 m. gruodžio 1 d. paskiriamas A rinktinės vadu (remiantis kitais šaltiniais dar tik buvo ruošiamasi jį skirti rinktinės vadu).

1945 m. gruodžio 6 d. J. Neicelis išvyko į Kauną aplankyti šeimos. J. Misiūnas duoda įsakymą jam grįžti, tačiau gruodžio 28 d. yra sulaikomas kartu su atvykusių perduoti L. Misiūno žinią partizanu Vaclovu Krilavičiumi-Vyteniu. Teismo nuosprendžiu nuteisiamas mirti. 1946 m. lapkričio 26 d. MGB vidaus kalėjime Vilniuje sušaudomas. Palaikai užkasami masinėje kapavietėje Tuskulėnuose.

1999 m. J. Neiceliui pripažintas Kario savanorio statusas, o Krašto apsaugos ministerijos įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 1734, l. 61-66.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 403, 404, 631.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 672, 832, 834, 835, 839.
  • Kasparas K. Lietuvos karas. - Kaunas: Politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. - P. 304.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 80, 87, 88, 109, 120.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos