Neprėkšta

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Neprėkšta (Nieprakszta) ir apylinkės. 1911 m. vokiečių kariuomenės topografinio žemėlapio fragmentas (Karte de westlichen Rußlands. P. 22. Koszedary).
Neprėkšta 1931 m. žemėlapyje. Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių skyrius.

Neprėkšta (Neprakšta), kaimas Palomenės seniūnijoje, 4 km į šiaurę nuo Palomenės, 12,5 km į šiaurę nuo Kaišiadorių, abipus kelio Palomenė-Gegužinė, ant Neprėkštos ežero (39 ha) kranto. Iš šio ežero išteka Neprėkštos (1935 m. - Neprėkštėlės) upelis, Lomenos dešinysis intakas.

Į šiaurę nuo Neprėkštos, Gegužinės miške, yra dar keletas nedidelių termokarstinės kilmės, žemapelkiniais ar net visai užpelkėjusiais pakraščiais ežerų - Baltas (1935 m. vadintas Baltažeriu, 5 ha), Juodas (1,5 ha), Bedugnis (4 ha) ir Kovinė (2,3 ha).

Turinys

Kaimo vardo kilmė

Vietovardis vandenvardinės kilmės. Neprėkštos upelis ir ežeras minimi dar XVII a. pradžioje.

Istorija

Neprėkšta įrašyta 1744 m. Gegužinės parapijos gyvenviečių sąraše. 1795 m. bajorkaimyje buvo 4 sodybos ir 31 gyventojas. 1850 m. Kirklevskis valdė 98 dešimtines, Gliščinskis - 200 dešimtinių, Kovalevskis - 96 dešimtines, Zaleskis - 96 dešimtines ir Žakovičius - 40 dešimtinių žemės. Apie 1860 m. bajorkaimyje buvo 40 gyventojų katalikų. 1863 m. vasario 8 d., sukilimo metu, Trakų apskrities karinis viršininkas K. Koreva prie Neprėkštos pradėjo formuoti sukilėlių būrį. Šiame sukilime dalyvavo Neprėkštos gyventojas J. Korfas, I. Ostrouchas. Už dalyvavimą sukilime 1864 m. iš Bylinskių buvo konfiskuotas Neprėkštos palivarkas. 1886 m. Neprėkštoje buvo trys palivarkai su 4 sodybomis ir 77 gyventojai (66 katalikai, 11 stačiatikių). Tuo metu šie palivarkai priklausė Bondzinskiams, Bylinskiams ir Kirklevskiams, o anksčiau - Kosakovskiams. 1897 m. Neprėkštos bajorkaimis su 10 gyventojų ir 80 dešimtinių žemės priklausė Kirklevskiams. 1909 m. Neprėkštoje buvo 10 sodybų, 55 gyventojai, 1923 m. - 10 sodybų, 59 gyventojai, 1931 m. - 15 sodybų ir 270,8 ha žemės. Tais metais Neprėkšta (263,29 ha žemės) išskirstyta į vienkiemius. Didžiausio sklypo (46,88 ha) savininkas - V. Kirkliauskas, J. Jurkevičius turėjo 42,35 ha žemės. Kaime paplitusios pavardės - Jurkevičius, Trakimas. 1935 m. Neprėkštoje gyveno 6 sentikių šeimos, kurių vaikai (iš viso 10) mokėsi vietos mokykloje. Jiems du kartus per mėnesį pamokas vesdavo Perelozų sentikių parapijos „nastavnikas“. 1937 m. Neprėkštoje gyveno 59 katalikai ir 30 sentikių. Sentikių buvo 3 šeimos. 1945 m. į Lenkiją repatrijavo gyventojas V. Kirkliauskas, kurio turėtas 30 ha žemės sklypas buvo paimtas į valstybinį žemės fondą. Šiame kaime buvo Antanaičių pradinė mokykla, kurios mokytojas E. Surginevičius buvo nušautas 1945 m. gegužės 23 naktį. Jis buvo pirmos tuometinėje Kaišiadorių apskrityje pionierių organizacijos įkūrėjas. 1945 m. nušautas Neprėkštos gyventojas Safonas Borotkinas, 1946 m. - Laurentijus Nikitinas. 1946 m. sausio 26 d. Kaune suimtas Neprėkštos gyventojas M. Vaskevičius, kurio tėvas buvo partizanų ryšininku ir žuvo 1945 pavasarį. 1947 m. kaime buvo 9 sodybos ir 38 gyventojai. 1948 m. iš kaimo ištremti 4 gyventojai. Vėliau (iki 1975 m.) Neprėkšta buvo „Pirmūno“ kolūkio, prijungto prie Palomenės kolūkio, centras. 1980 m. kaime gyveno 81 gyventojas; tais metais rašoma, kad per dešimtmetį Neprėkštoje naujus namus pasistatė 66 Dubelių, Svirplionių, Paberžės, Krivonių, Antanaičių ir Klūsų kaimų gyventojai. Tuo metu Neprėkštoje jau buvo felčerių ir akušerių punktas, mokykla, parduotuvė, biblioteka. 2000 m. kaime buvo 106 sodybos, 242 gyventojai.

Iš Neprėkštos kilęs Ričardas Janulis (gimęs 1935 m.), sunkumų kilnotojas, pedagogas. SSRS sporto meistras, daugkartinis „Nemuno“ sporto draugijos, Lietuvos čempionas ir rekordininkas, Respublikos rinktinės narys. 2 metus dirbo Gegužinės aštuonmetės mokyklos direktoriumi (iki jos panaikinimo 1970 m.). Vėliau - Palomenės devynmetės mokyklos direktorius. Jo senelis apylinkėse garsėjo tuo, kad visus savo 7 vaikus leido į mokslus, 3 iš jų įgijo aukštąjį išsilavinimą. Juozas Janulis buvo juristas, gyveno ir dirbo Varšuvoje. Ten mirė ir buvo palaidotas. Ignas Janulis (1886-1931) mokėsi Žaslių pradinėj mokykloj, vėliau - Trakuose. 1908-1912 m. mokėsi Peterburgo dvasinėje seminarijoje. 1912 m. įšventintas į kunigus ir dvylika metų kunigavo Sibire. 1925 m. grįžo į Lietuvą ir paskiriamas Mūro Strėvininkų invalidų namų koplyčios rektoriumi. Palaidotas senosios Gegužinės bažnyčios (nugriautos) šventoriuje, greta tėvo (dabar - senosios Gegužinės kapinės). Kitoje paminklo pusėje prikalta lentelė, skelbianti, kad daktaras Bolesovas Janulis (Igno brolis) mirė Samaroje 1919 m. gegužės 29 d. dvidešimt šešerių metų amžiaus. Boleslovas Janulis buvo baigęs Maskvos imperatoriškąjį universitetą, dirbo karo gydytoju, mirė užsikrėtęs šiltine, kuri tuo metu siautėjo Pavolgyje.

Neprėkštoje veikia biblioteka.

Vietovardžiai

Antanaičių pradžios mokyklos mokytojas Romualdas Augūnas 1937 m. užrašė Neprėkštos kaimo vietovardžius. Pateikėjas - Martynas Janulis, gimęs tame pačiame kaime.

Neprėkšta – ežeras. 20 ha dydžio. Vakarinėje kaimo pusėje.

Neprėkštėlė (vietos žmonės vadina Neprakščianka) – upelis. Išteka iš šiaurinės Neprėkštos ežero pusės, įteka į Lomenos upę.

Baltasis ežeras (vietos žmonės vadina Baltažeris) – ežeras. 8 ha dydžio. Apie 1 km į pietus nuo Neprėkštos kaimo.

Viršupka – miškas ir laukas prie miško. Lapuočių miškas, paviršius lygus, molis. 30 ha dydžio. Apie 0,5 km į šiaurę nuo Neprėkštos kaimo.

Smėlys – laukas. Lygus, paviršius smėlingas. 20 ha dydžio. Apie 300 m į rytus nuo Neprėkštos kaimo.

Užušilė – miškas ir dirbama žemė. Lygus, paviršius smėlingas. 10 ha dydžio, Apie 0,5 km į pietus nuo Neprėkštos kaimo.

Šilelis (vietos tarme Šilalis) – miškas. Spygliuočių miškas. 10 ha dydžio. Apie 0,5 km į pietryčius nuo Neprėkštos kaimo.

Šaltiniai

  • Lietuvių kalbos instituto Vietovardžių kartoteka. Lietuvos žemės vardynas.

Literatūra

  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 2001. - P. 159-160.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos