Paškauskaitė Leokadija

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Paškauskaitė Leokadija (slapyvardis Birutė). (1930 m. kovo 4 d. Aleksandriškių kaime, Vievio valsčiuje) - ryšininkė, partizanė.

L. Paškauskaitė augo trijų vaikų šeimoje, be jos dar buvo brolis ir sesuo. Tėvas anksti mirė, taigi mama augino vaikus viena.

Pokario neramumus L. Paškauskaitė, būdama dar paauglė, sutiko ryžtingai. Iš pradžių kartais nuvažiuodavo į Kauną atvežti partizanams vaistų ar nunešdavo žinutę nurodytu adresu. Tačiau greitai gyventi Aleksandriškėse tapo pavojinga. 1947 m. L. Paškauskaitė persikėlė gyventi į Vilkakiemį pas savo dėdę Joną Paškauską.

Gyvendama Vilkakiemyje taip pat sutikdavo partizanų, netrukus ir pati davė partizanės priesaiką. Tarp partizanų būrio, į kurį įstojo buvo Boleslovas Arbočius-Profesorius. Šie du partizanai jautė vienas kitam simpatiją, todėl 1947 m. slapta susituokė Paparčių bažnyčioje.

Partizanaudami turėjo įsirengę bunkerį Mazaliaučiznos kaime (Žaslių vals.) Prano Malūnavičiaus klojime.

Vasario 15 d. 7 val. ryto Žaslių valsčiaus MGB skyriaus karinės pajėgos, vadovaujamos majoro Demčenko, pravedė čekistinę-karinę operaciją P. Malūnavičiaus namuose. Vykdant sodybos apiešką, daržinėje buvo surastas po šiaudais gerai užmaskuotas bunkeris. Operacijos metu sulaikyti bunkeryje besislapstantys partizanai B. Arbočius ir L. Paškauskaitė. Taip pat kartu areštuotas sodybos šeimininkas.

Pajutus, kad jie apsupti, L. Paškauskaitė pasiūlė susisprogdinti, tačiau B. Arbočius nesutiko, kadangi tuo metu jie jau laukėsi vaikelio. Sūnus gimė Lukiškių kalėjime. Tardymų metu buvo ne tik pati mušama, bet ir grasinama kūdikiui.

1948 m. birželio mėn. nuteista 10 metų lagerio ir 5 metams tremties. Išvežė į Mordovijos lagerį kartu su vaiku. Čia būdamas dviejų metų sūnus Boleslovas mirė nuo rachito.

1954 m. gruodžio mėn. L. Paškauskaitė iš lagerio buvo paleista, sugrįžo į Lietuvą, apsigyveno Kaune pas savo tetą.

Šaltiniai

  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K–1, ap. 58, b. 40325/3.
  • Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-41, ap. 1, b. 946, l. 34-37.

Literatūra

  • Abromavičius S. Didžioji Kova. - Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. P. 247.
  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 196-198, 633.
  • Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas, Kaišiadorys, 2001, p. 252.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. - Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. P. 60.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos