Paškevičius Kazimieras

Iš Kaišiadorių enciklopedija.
Peršokti į: navigaciją, paiešką

Paškevičius Kazimieras (slapyvardžiai Don Žuanas, Donžuanas). (1921 m. Krasnasėlio kaime, Žiežmarių valsčiuje - 1947 m. vasario 4 d. Krasnasėlio k.) - partizanų kuopos vadas.

Ona (g. 1890 m.) ir Jokūnas (g. 1887 m.) Paškevičiai augino penkis vaikus. Karo ir pokario metai šeimai praėjo nelengvai. 1944 m. K. Paškevičius buvo mobolizuotas į sovietinę kariuomenę. Vežant į Rytprūsius, ties Vištyčio ežeru sugebėjo iš traukinio pabėgti. Pėščiomis, slapstydamasis grįžo namo, tačiau būdamas dezertyru gyventi legaliai nebegalėjo, pasitraukė pas partizanus.

Dėl organizacinių sugebėjimų K. Paškevičius buvo išrinktas būrio vadu. Jo būrys priklausė Serbento kuopai. Bendražygiai pamena ir jo kūrybinius sugebėjimus. K. Paškevičius bendradarbiavo leidžiant Didžiosios Kovos apygardos laikraščius ir kitokius leidinius.

K. Paškevičiaus šeima - tėvai, seserys Marija (g. 1925 m.) ir Elena (g. 1926 m.), brolis Antanas (g. 1930 m.) buvo ištremti į Permės sr., Kočevsko r., Ust Okolovo gyv.

1947 m. vasario 4 d. Krasnasėlio k. Jono Česonio namuose Donžuano būrio partizanus apsupo NKVD kariuomenė. Būta išdavystės. Susidūrimo metu žuvo penki partizanai, du pasitraukė laimingai. K. Paškevičiui buvo peršautos kojos. Sunkiai sužeistą vežė į Žiežmarius, tačiau partizanas pakeliui mirė. Žuvusiųjų kūnai (K. Paškevičiaus, Kazio Naudžiūno-Kęstučio, Vytauto Urbanaičio-Statkaus, Albino Ramantausko-Automato ir partizano slapyvardžiu "Čiulbutis") buvo išniekinti Žiežmariuose. Po to užkasti Žiežmarių žydų kapinėse. 1991 m. rugpjūčio 17 d. palaikai perkelti į Kaišiadorių kapinėse esančią partizanų koplytėlę.

Literatūra

  • Abromavičius S., Kasparas K., Trimonienė R. Didžiosios Kovos apygardos partizanai. - Kaunas: Naujasis lankas, 2007. - P. 139, 140, 634.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 1 d. - Vilnius: Vaga, 1996. - P. 862.
  • Aukštaitijos partizanų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 3 d. - Vilnius: Margi raštai, 2001. - P. 828, 842, 843.
  • Laisvės kovotojų prisiminimai / sud. R. Kaunietis. 7 d. 2 kn. - Vilnius: Margi raštai, 2010. - P. 109, 129.
  • Lozoraitis V. Kaišiadoriečių kančių keliai. Kaišiadorys: Kaišiadorių muziejus, 1999. - P. 35.

Asmeniniai įrankiai
Vardų sritys
Variantai
Veiksmai
Naršymas
Įrankiai
Nuorodos